...

De Psychologencommissie verdient een meer constructief verhaal

De Psychologencommissie verdient een meer constructief verhaal - koen lowetDe Psychologencommissie verdient een meer constructief verhaal

De Belgische Federatie van Psychologen heeft de plenaire sessie van de Psychologencommissie vandaag vroegtijdig opgeschort. De vertegenwoordigers van de BFP hebben wel de hoogst noodzakelijke items laten behandelen. Daarna hebben ze de vergadering verlaten. Daardoor was deze niet meer rechtsgeldig.

De Psychologencommissie is het publiek orgaan dat de titel en de deontologie van psychologen bewaakt. Ze wordt bestuurd door een plenaire vergadering die 4 maal per jaar samenkomt. De samenstelling van deze vergadering is bij wet geregeld en bestaat uit afgevaardigden van de diverse, erkende beroepsverenigingen. Als grootste vereniging levert BFP de meeste commissieleden. “Een kleine groep psychologen laat zich geregeld negatief uit over de werking van de Psychologencommissie. We willen met deze opschorting een duidelijk signaal aan hen geven dat dit een goede werking van de commissie in gevaar brengt en willen hen graag uitnodigen tot een meer constructieve dialoog”, stelt commissielid Koen Lowet.

Er is namelijk heel wat veranderd voor psychologen: de deontologie werd wettelijk vastgelegd en de klinisch psycholoog werd erkend als een nieuw gezondheidszorgberoep. Recente evoluties zoals de wettelijk vastgelegde deontologie en de erkenning van de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep beroeren het werkveld. Deze vormen voor een kleine beroepsvereniging, de Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychoanalytique (APPPsy), de aanleiding om meermaals de Psychologencommissie en haar staf publiekelijk zwaar op de korrel te nemen. De commissieleden van BFP betreuren dit en zijn van mening dat dit respectabel instituut in de eerste plaats dient om de cliënten van psychologen te beschermen. Ongefundeerde aanvallen tegen de Psychologencommissie zijn niet constructief en verhinderen een goede werking van de commissie.

De commissieleden van BFP geloven in de meerwaarde van samenwerking tussen alle Belgische psychologen van alle beroepsverenigingen. Ze proberen al enige tijd om een constructief verhaal te stimuleren. “We zijn van mening dat dit vooral kan door de nodige tijd te nemen en via intenser overleg tussen de betrokken verenigingen”, aldus Lowet. De uitnodigingen van BFP voor frequenter contact en om mee te werken aan dit constructief overleg blijft tot op heden helaas onbeantwoord. In elk geval zij we zijn psychologen: we praten en we luisteren naar elkaar. We nodigen hen dus opnieuw uit om in gesprek te gaan om deze situatie te deblokkeren, in plaats van publiekelijk het instituut en haar staf aan te vallen.

De vertegenwoordigers van de BFP die zich hebben teruggetrokken.

Chauvier Pauline

De Witte Karel

D’Oosterlinck Patrick

Frenkel Stéphanie

Gerard Emilie

Laermans Christine

Lowet Koen

Penxten Jerry

Plasschaert Lien

Van Lishout Bie