...

Zuhal Demir werkt verder aan de European Disability Card

zuhal demirIn 2007 lanceerde Pieter Paul Moens, (die zelf een autismespectrumstoornis heeft) het idee van de European Disability Card. Toen hij dit project 9 jaar geleden voorstelde, kreeg hij al snel de steun van parlementslid Helga Stevens. Nu zorgde staatssecretaris Elke Sleurs ervoor dat de kaart realiteit wordt. Dit is een belangrijke stap en zal mensen met een handicap echt helpen.”

De kaart is voor personen met een handicap een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in alle deelnemende landen in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. In de toekomst zullen er nog andere domeinen bijkomen.

Gisteren is Pieter Paul Moens ontvangen door de opvolger van voormalige Staatssecretaris Elke Sleurs, namelijk Zuhal Demir op haar nieuwe kabinet om te praten over de European Disability Card en de erkenning van handicaps van personen met een beperking door FOD Sociale Zaken en diverse aanvragen op Vlaams niveau, Zuhal gaat zijn opmerkingen meenemen in haar beleidsnota die ze gaat presenteren en voorleggen in de Kamer rond Pasen.

Zuhal verzekerde dat de introductie van de European Disability Card die ondertekend werd door verschillende beleidsniveaus en Elke Sleurs plaats zal vinden nog voor de zomers reces ( Grote Vakantie ) namelijk in Juni of begin Juli. “Voor N-VA telt elke persoon mee al ongeacht zonder of met een sociale beperking. Onze partij laat zich van een sociaal plaatje zien waar iedereen meetelt” zegt Pieter Paul Moens.