...

Wallonië eist Vlaams geld voor schone lucht

Wallonië eist Vlaams geld voor schone lucht - wolken1Wallonië eist Vlaams geld voor schone lucht

Om in het kader van leasingcontracten de keuze voor dieselwagens te ontmoedigen ten voordele van milieuvriendelijke wagens, moet de verkeersbelasting van leasingwagens ‘vergroend’ worden. Voor deze ‘vergroening’ is een samenwerkingsakkoord nodig tussen de drie gewesten. Maar het dossier zit muurvast omdat Wallonië wil dat Vlaanderen een groot deel van haar inkomsten uit verkeersbelastingen uit leasingwagens aan Wallonië afstaat. Brussels minister Vanhengel (Open VLD) steunt deze Waalse eis. “Het is al langer duidelijk dat minister Vanhengel liever de band met Vlaanderen in het gedrang brengt dan in te gaan tegen de PS en de CDH, hoe onredelijk hun eisen ook zijn”, aldus Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Maar de grote dupe van dit verhaal zijn de Brusselaars die massaal vragen naar een betere Brusselse luchtkwaliteit.”

Uit de bijzondere financieringswet die de fiscale bevoegdheden van de gewesten regelt, volgt dat gewesten de verkeersbelasting van leasingwagens maar kunnen wijzigen als er een samenwerkingsakkoord wordt gesloten over de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen die de gewesten kunnen opleggen in het kader van hun beleid. Vlaanderen is hiervoor vragende partij omdat ze met deze verkeersbelasting de aankoop van milieuvriendelijke leasingwagens wil stimuleren. Ook Brussel is vragende partij voor een samenwerkingsakkoord. Maar Wallonië wil enkel meewerken als ze ervoor betaald wordt.

Bij leasing worden de wagens doorgaans ingeschreven op naam van de eigenaar van het voertuig, zijnde de leasingmaatschappij. Slechts weinig leasingmaatschappijen vestigen zich echter in Wallonië. Zo waren van de bijna 450.000 leasingwagens die in de eerste helft van 2016 ingeschreven waren, er ongeveer 70 procent in Vlaanderen ingeschreven, ongeveer 30 procent in Brussel en nauwelijks 2 procent in Wallonië. Wallonië heeft dus weinig inkomsten uit de verkeersbelastingen van leasingwagens. Als voorwaarde om het samenwerkingsakkoord te sluiten, eist Wallonië nu de fiscale inkomsten die ze zou ontvangen mocht de inschrijving van de leasingwagen op naam van de leasingnemer gebeuren in de plaats van op naam van de leasingmaatschappij. Dit zou de inkomsten van Vlaanderen met 20 procent doen dalen ten voordele van Wallonië.

De bijzondere wet die de fiscale bevoegdheden van de gewesten regelt, is het resultaat van een delicaat financieel compromis tussen Vlaanderen en Franstalig België. Dat Wallonië het samenwerkingsakkoord misbruikt om fiscale inkomsten op te eisen waar niet zij, maar wel Vlaanderen recht op heeft, is bijzonder pijnlijk. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Vlaanderen op deze chantage zal ingaan. “Het is onbegrijpelijk dat minister Vanhengel deze eis van de PS en CDH verdedigt en zo het dossier mee blokkeert”, besluit Dhaene. “De grootste dupe in dit verhaal zijn immers de Brusselaars, die nog lang zullen moeten wachten op een ontdieseling van de leasingwagens die dagelijks in Brussel rondrijden.”