...

Maggie De Block is schadelijk voor uw gezondheidsfactuur

dokterMaggie De Block is schadelijk voor uw gezondheidsfactuur

“Door het ondoordacht besparingsbeleid van minister De Block, betaalt de patiënt steeds vaker supplementen bij de kinesist, tandarts en specialist”, zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée. Mutualiteiten, ziekenhuisbestuurders en beroeps syndicaten van zorgverstrekkers pikken deze besparingen niet langer. Ook sp.a waarschuwt de minister al maanden voor de afwenteling van de besparingen op de patiënten. De cijfers die de socialistische mutualiteiten vandaag bekendmaken, tonen dit nu ook zwart op wit aan. “De stijging van de supplementen, of extra’s die worden aangerekend, is spectaculair. Minister De Block krijgt de zorgsector niet meer achter haar ‘rantsoeneringsbeleid’ en stuurt de factuur de facto door naar de patiënt”, zegt Jiroflée.

In november besliste de regering om dit jaar ruim 900 miljoen euro weg te snijden uit de gezondheidszorg. Van de zorgverstrekkers werd twee derde van hun index afgepakt. Zij leverden zo een kleine 250 miljoen euro in. De patiënt zou van de hele besparingsoperatie niets voelen, zo werd in het najaar aangekondigd. Dat ballonnetje werd evenwel snel doorprikt. Antibiotica en neussprays werden plots duurder, en door het optrekken van het plafond voor de maximumfactuur betalen mensen met dure ziekenhuisfacturen meer uit eigen zak.

De bovenvermelde bijkomende facturen waren echter maar het topje van de ijsberg. “Al snel werd duidelijk dat minister De Block het hele systeem van tariefafspraken tussen de zorgverstrekkers en de ziekteverzekering op de helling zette”, zegt Karin Jiroflée. De tandartsen en kinesisten hebben sinds 1 januari geen tariefafspraken meer, en hun beroepsverenigingen raden hen dan ook aan om de tarieven op te trekken. Gevolg: ook deze meerkost wordt simpelweg aan de patiënt doorgerekend.

“Minister De Block blijft de waarschuwingen van sp.a in de wind slaan”, hekelt Jiroflée. “Dat terwijl de cijfers vandaag onmiskenbaar bewijzen dat het de patiënt is die daarvoor opdraait.” Enkele voorbeelden. Bij de kinesist betaalde de patiënt in 2016 maar in 7 tot 12% van de gevallen extra supplementen. Sinds 1 januari stijgt dit spectaculair naar 27 tot 38% van de raadplegingen waar extra’s worden aangerekend. Tot voor de besparingen van De Block werden maar in 1 op 10 consultaties extra’s aangerekend. Vandaag betaalt de patiënt extra supplementen bij meer dan één derde van de consultaties.

Consultaties bij specialisten tonen dezelfde tendens. Sinds de aankondiging van de besparing (nov. 2016) steeg het aantal gevallen waarin extra’s worden aangerekend van 28% naar 37%. Wat de kinesisten betreft raakte gisteren bekend dat alle individuele kinesisten zelf zullen kunnen kiezen of zij zich zullen houden aan de nieuwe overeenkomst. “Een overeenkomst die alvast werd afgewezen door de beroepsvereniging van de kinesisten en… die de patiënt in concreto 4,7 miljoen gaat kosten”, weet Jiroflée.

Karin Jiroflée is boos. “Ik kan alleen maar vaststellen dat door de besparings-obsessie van minister De Block de gezondheidszorg almaar duurder wordt. Door het mes op de keel van de zorgverstrekkers te plaatsen, heeft de minister in de feiten de tariefzekerheid voor de patiënt overboord gegooid. In de media en in het parlement komt De Block zeggen dat ze de patiënt ontziet, maar de feiten bewijzen het tegendeel”, besluit Jiroflée.

sp.a roept minister De Block op om de besparingen op de indexering van de zorgverstrekkers terug te draaien, zodat de patiënt opnieuw zeker is van de tarieven bij artsen en kinesisten.