...

Winterperiode voor elektriciteit en aardgas verlengd tot en met 31 maart

Winterperiode voor elektriciteit en aardgas verlengd tot en met 31 maart - gasWinterperiode voor elektriciteit en aardgas verlengd tot en met 31 maart

Tot en met 31 maart is het niet toegelaten voor distributienetbeheerders om huishoudelijke afnemers af te sluiten van de elektriciteit- en gastoevoer. Normaal gezien loopt de periode af op 1 maart, maar die wordt nu met een maand verlengd. Dit betekent dat het tot en met donderdag 31 maart niet toegelaten is om afnemers af te sluiten.

Gedurende de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart, dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand).

De Vlaamse regering zet in op de bestrijding van energiearmoede door aan de bron te werken via een lager verbruik door prioritair in te zetten op energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld door de uitbreiding van de energielening). Om evenwel te vermijden dat mensen vanwege hun situatie zonder verwarming vallen voorziet de minister van Energie in een minimale levering van aardgas.

Op basis van de weersvoorspellingen besliste minister van Energie Bart Tommelein om deze periode te verlengen tot en met 31 maart. “Hiermee willen we voorkomen dat mensen letterlijk in de kou komen te zitten”, stelt Tommelein. Een normale verlenging is voorzien voor veertien dagen. De minister heeft evenwel beslist om de periode te verlengen met 31 dagen. Zo wordt er meer zekerheid gecreëerd voor de burger en administratieve stabiliteit voor de OCMW ’s.

Het ministerieel besluit dat deze verlenging doorvoert, wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.