...

Verklaring van Tom Balthazar over zijn ontslag

Foto Tom Balthazar
Foto Tom Balthazar

Gent – Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen (Verklaring van Tom Balthazar)

Ik heb gedurende tien jaar het voorrecht gehad om schepen te mogen zijn van onze prachtige stad Gent. Ik heb tijdens die periode heel wat projecten gerealiseerd of gelanceerd. Eerst als schepen van milieu en sociale zaken. Nadien als schepen van wonen, stadsontwikkeling en openbaar groen.

Vorig jaar was ik blij en fier dat ik aangeduid werd als lijsttrekker, en zo de kans kreeg om met een brede ploeg de opvolging van Daniël Termont voor te bereiden.

Ik was samen met de mensen van Groen hard bezig met de voorbereiding van een nieuw project voor de stad van de toekomst, en voelde daarbij de oprechte steun van vele Gentenaars.

Ik ben vandaag terecht gekomen in een mediastorm rond het zogenaamde Publipart-schandaal.

Ik heb in eerdere verklaring reeds uitgelegd dat ik heel wat werk besteed heb aan de onderhandelingen die wij voeren over de uittreding uit Publilec. We slaagden er reeds in om een bedrag van 9,9 miljoen EUR aan het stadsbestuur te laten uitbetalen.

Alle opdrachten die ik daar uitvoerde, waren in het belang en in opdracht van de stad.

Dat neemt niet weg dat de discussie over het beheer van Publipart kan blijven aanhouden en dat zowel over het stelsel van de vaste vergoedingen als over het duurzaam beheer van de fondsen opmerkingen mogelijk zijn. Misschien had ik hier (als vertegenwoordiger van een minderheidsaandeelhouder die wou uittreden) eerder opmerkingen moeten over maken.

Hoewel ik de vragen en de verontwaardiging van vele Gentenaars goed kan begrijpen, zien wij dat sommige groepen om louter politieke redenen dit schandaal zoveel mogelijk willen opkloppen en uitbuiten.

In een dergelijke sfeer van schandalen en verdachtmakingen is het niet mogelijk een ploeg aan te voeren. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden.

In overleg met mijn partij heb ik daarom beslist om mijn ontslag aan te bieden als lijsttrekker en schepen. Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen.

Ik neem deze beslissing met veel spijt omdat ik bereid was om het beste van mijzelf te geven voor onze stad en daarbij de steun van velen voelde. Ik kan in elk geval met overtuiging zeggen dat ik tijdens de voorbije jaren bijzonder hard heb gewerkt voor onze stad. Geld was daarbij niet de drijfveer. Anders zou ik wel andere keuzes gemaakt hebben in mijn professionele loopbaan.

Ik wens mijn partij en alle collega’s het allerbeste toe en zal als gewone Gentenaar blijven supporteren voor onze stad.

Gent, 11 februari 2017

Tom Balthazar