...

Reactie sp.a Haaltert op nieuwe coalitie

Reactie sp.a Haaltert op nieuwe coalitie - spa

Reactie sp.a Haaltert op nieuwe coalitie – Tournée liberale op kosten van de gemeente, aangeboden door CD&V

Als sp.a hebben we in onze gemeente steeds onze bestuursverantwoordelijkheid opgenomen.

Politiek bedrijven betekent immers compromissen sluiten met democratische partijen in het belang van de inwoners en betekent dus overleg, visie en bestuurskracht.

Het is juist dit wat ontbrak bij de OCMW-voorzitter toen ze besloot tot een machtsgreep daarin vlotjes gevolgd door de oppositie, zich verschuilend achter de schuld van de anderen.

Door deze onverantwoorde houding van Open en liberaal, Cl-OpenVLD en CD&V, en door afwezig te blijven op de gemeenteraad werd de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Blokkeren in plaats van investeren en een gat van 4,2 miljoen euro in de gemeentekas. Niet hetgeen inwoners en verenigingen verwachten van verkozen politici, maar blijkbaar mag dit allemaal voor het eigen belang.

Als sp.a zijn we, ondanks dit alles, niet bij de pakken blijven zitten en zijn we, zonder exclusieven, op zoek gegaan naar werkbare oplossingen voor de politieke impasse, hetgeen alle democratische partijen en verkozenen kunnen getuigen.

Waarom lukte het dan niet met sp.a?

Als sp.a willen we meer dan enkel depanneren. Als sp.a geloven we in goede afspraken met betrouwbare partijen die mee een sociaal programma willen realiseren.

Deze zekerheid kan moeilijk geboden worden door een verkozene die verantwoordelijk is voor de politieke malaise en ondemocratische principes hanteert (geen plaats voor 65-plussers en jonge moeders aan de haard, remember). Bovendien wordt deze lokale liberaal die open samen hokt met haar (oude) vrienden bij de centrumlijst-liberalen, nog bijgestaan door een volkspartij of zogenaamd boegbeeld die bij alle partijen al een handtekening (voor het partijbelang natuurlijk) is gaan zetten.

Om het met hun eigen woorden te zeggen: “ Wie gelooft die mensen nog ? “