...

Haaltert zet in op sociale woningen

lisa_houtmanHaaltert zet in op sociale woningen

Tweejaarlijks voert Wonen Vlaanderen een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen een gemeente levert om het bindend sociaal objectief te bereiken. Tegen 2025 moet de gemeente Haaltert immers 153 sociale huurwoningen realiseren. Hoewel de gemeente Haaltert nog niet op het gewenste groeipad zit om haar objectief te behalen, beoordeelde Wonen Vlaanderen de inspanningen van de gemeente positief.

“We hebben een hele achterstand op het vlak van sociale woningbouw in te halen”, zo meldt schepen voor Sociale Woningbouw Lisa Houtman (sp.a). “Maar sinds 2013 leveren we inspanningen om op het gewenste groeipad te geraken. Door de invoer van de leegstandsheffing bijvoorbeeld sporen we eigenaars van leegstaande panden aan om hun woning terug te activeren, bijvoorbeeld door hun pand te verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor.”

“Daarnaast organiseren we minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg, waarin we als gemeente samen zitten met de Vlaamse overheid en de Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die de sociale woningen bouwen. Sinds 2013 werken we samen met SHM Denderstreek, Dewaco, Ninove Welzijn en met het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK), en dat leverde alvast resultaten in de goeie richting op.

Het SVK verhuurt momenteel 10 woningen in groot Haaltert. SHM Denderstreek kocht een appartementsgebouw met 8 woningen in Kerksken, die nu sociaal verhuurd worden. SHM Dewaco kocht het oud schoolgebouw in de Hooglareweg in Ede, waarvan de verbouwingswerken voor 8 huurwoningen in maart aanvangen. Dewaco kocht ook een grond in de Heldergemstraat, waarop men een 20tal sociale huurwoningen wil realiseren. Ook Ninove Welzijn kocht recent gronden aan in Haaltert, waarop ongeveer 25 sociale woningen zouden gerealiseerd kunnen worden.
Als gemeentebestuur engageren we ons om het groen dat wordt aangelegd in elk sociaal project, over te nemen in de publieke ruimte, zodat de buurt er telkens een groene ontmoetingsplaats bijheeft.”
“Er is nog een lange weg te gaan, maar ik hoop in deze legislatuur alvast het startschot te hebben gegeven voor een Haaltert waarin in de toekomst betaalbaar wonen voor iedereen zal mogelijk zijn.”