...

Recordwaarde aan namaakproducten in beslag genomen

Recordwaarde aan namaakproducten in beslag genomen. Steeds vaker komen de grote spelers in het vizier

In 2016 nam de Economische Inspectie van de FOD Economie 432.727 namaakgoederen in beslag, een opmerkelijke stijging van 36% ten opzichte van 2015. Ook de reële verkoopwaarde van die goederen steeg, van 12,3 miljoen euro tot net geen 16 miljoen euro, een absoluut record. Deze stijging is te danken aan het feit dat de Economische Inspectie er in slaagt om steeds hoger in de criminele keten invallen te doen.

Kris Peeters: “Door specialisatie, ervaring en efficiëntie krijgt de Economische Inspectie een steeds beter beeld van de criminele netwerken die instaan voor de productie en verkoop van namaakproducten. Die ervaring zorgt ervoor dat inbeslagnames steeds vaker gebeuren bij de ‘grote’ spelers – de producenten en distributeurs – in plaats van de kleine garnalen. Op dit pad willen we verder gaan. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat controleurs van de Economische Inspectie het statuut van officier van gerechtelijke politie zullen krijgen. Daardoor kunnen zij nog meer focussen op de grote misdaadmilieu’s. De dossiers, die ze tot nu soms moesten overdragen aan de gerechtelijke politie, zullen volledig kunnen worden afgehandeld door de Economische Inspectie, wat de efficiëntie zeker ten goede komt.”

Facts & Figures

De Economische Inspectie ontving in 2016 723 meldingen met betrekking tot ‘Namaak en Piraterij’ via meldpunt.belgie.be. Het meldpunt, dat in februari 2016 werd gelanceerd, heeft dus ook op dat vlak al tot zeer goede tips en concrete onderzoeken geleid.

In totaal voerde de Economische Inspectie 1.200 controles naar namaak uit in 2016. Het gaat dan zowel om gevestigde als ambulante handelszaken, markten, kermissen en beursstanden, maar ook grote opslagplaatsen en loodsen. Ook worden op het internet inbreuken opgespoord. Verkoopswebsites en sociale media worden gemonitord.

Als gevolg van die acties stelde de Economische Inspectie 44 processen-verbaal van waarschuwing, 13 processen-verbaal met voorstel tot minnelijke schikking en 177 pro-justitia’s op.

Het volledige overzicht van de inbeslagnames vindt u in onderstaande tabel:
Recordwaarde aan namaakproducten in beslag genomen - namaak

Operatie Omonaga

Er vonden ook enkele bijzonder grote – en succesvolle – acties plaats naar grotere netwerken. Het meest in het oog springende voorbeeld was Operatie Omonaga. Hierbij werd een criminele organisatie geviseerd die in tal van domeinen actief was: namaak, maar ook import van illegale tabak en alcohol, en witwaspraktijken.

Deze operatie leidde tot 21 huiszoekingen, 11 arrestaties en 4 personen die onder aanhoudingsmandaat zijn geplaatst. Wat namaak betreft, werden enkel en alleen binnen Operatie Omonaga de volgende inbeslagnames gedaan:
– 62.796 paar namaak Nike-schoenen
– 2.946 namaak Hugo Boss t-shirts
– 3.083 namaak Philippe Plein t-shirts

Om dit te vervoeren naar de opslagplaats van de FOD Economie en de producten zo klaar te maken voor vernietiging, waren 8 vrachtwagens nodig.

Sociale media

Het valt op dat het succes van sociale media ook steeds meer malafide personen aantrekt. De sociale media worden steeds populairder om namaakproducten aan te bieden. Namaak via sociale media gaat uitsluitend over luxeproducten: handtassen, schoenen, kledij,… Er is niet alleen een groot aanbod, maar ook een grote vraag. Sociale media krioelen van tal van al dan niet gesloten groepen waarop je massaal namaak kan bestellen. Opvallend is dat zowat iedereen, mensen uit alle lagen van de bevolking, zich hiermee bezighouden.

Kris Peeters: “Het valt op dat mensen soms bewust namaakproducten kopen. Bij wijze van statussymbool. Ze bedotten echter niet alleen zichzelf, maar ook vele anderen. Mensen moeten beseffen dat namaak kopen niet onschuldig is. Dit heeft een reële impact op winkeliers, producenten en groothandels, en dus ook op de werknemers die er in dienst zijn.