...

Franstaligen vinden postjes belangrijker dan mensen in nood

Franstaligen vinden postjes belangrijker dan mensen in nood - geldNa het voorziene ontslag van de voorzitter van het OCMW van Wezembeek-Oppem werd tijdens de raad van 10 januari een nieuwe kandidaat-voorzitter aangeduid. Deze nieuwe kandidaat, Nathalie Leclaire (Défi/UF), is Nederlands onkundig. In de voorbije jaren slaagde ze er nooit in om een vraag in het Nederlands te stellen zonder de hulp van andere raadsleden.

Daarom zijn wij van mening dat zij niet geschikt is om deze belangrijke functie uit te oefenen. Sinds deze beslissing van de meerderheid is ook het Comité voor de Sociale Dienst niet meer rechtsgeldig samengesteld. Dit Comité beslist over de ondersteuning van mensen in nood zoals het toekennen van een leefloon, dienstverlening aan huis, financiële bijstand, maaltijden en vluchtelingenopvang. Zeker met de huidige temperaturen kan een beslissing in verband met energie-ondersteuning niet wachten. Nieuwe dossiers zullen meerdere weken uitgesteld worden.

Intussen zitten de mensen letterlijk in de kou! Enkelingen binnen de meerderheid zitten meer in met hun eigen postje, in plaats van het welzijn van mensen in nood. Zo weigeren ze het Comité voor de Sociale Dienst opnieuw samen te stellen. Hierdoor moet alles behandeld worden door de voltallige OCMW-raad, die minder vaak samen komt. En dit ondanks het harde en correcte werk van alle medewerkers van het OCMW.

Als oppositie leggen wij klacht neer bij de gouverneur en de bevoegde minister, tegen de kandidatuur van de kandidaat-voorzitter Nathalie Leclaire. Zo hopen we uit de huidige impasse te geraken en het Comité voor de Sociale Dienst terug te kunnen samenstellen.

Frank Vandendael OCMW – raadslid N-VA/WO-Plus