...

Brussels beleid inzake dierproeven

Brussels beleid inzake dierproeven - kattenBrussels beleid inzake dierproeven blijft bij aankondigingspolitiek

Ondanks de GAIA-undercoverreportage blijft het beleid van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) in grote mate aankondigingspolitiek. Dat blijkt uit de Brusselse commissie Dierenwelzijn deze morgen. “Debaets ‘gaat’ werk maken van een Brussels Deontologisch Comité dat advies brengt over dierproeven, ‘gaat’ de wetgeving op dierproeven onderzoeken en ‘gaat’ werk maken van meer niet-aangekondigde controles op proeflabo, iets wat al jaren wettelijk voorgeschreven is”, aldus Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Brussel heeft nochtans nood aan een daadkrachtig en concreet beleid op vlak van dierenwelzijn binnen proefdierlabo’s.”

In Vlaanderen neemt minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), het voortouw tegen dierproeven door 350.000 euro te investeren in alternatieven, de oprichting van een Europees platform voor alternatieve methodes. Hij mikt ook op co-financiering van de sector die gebruikmaakt van dierproeven zodat deze kan bijdragen tot nieuwe onderzoeksprogramma’s die het dierenleed verder verkleinen.

In Brussel lijken de maatregelen die Debaets neemt naar aanleiding van de undercoverreportage van GAIA vooral te bestaan uit aankondigingspolitiek. Debaets pleit ook voor de oprichting van een centraal kadaster, waarin elke onderzoeksinstelling de lopende dierproeven oplijst. “De N-VA staat open voor elk voorstel dat het aantal gebruikte proefdieren kan terugdringen”, stelt Dhaene. “Maar de Europese regelgeving voorziet al in de verplichte publicatie van bepaalde informatie m.b.t. tot dierproeven. Het is dan ook niet duidelijk of dit centraal kadaster wel een stap vooruit is op de weg naar de afbouw van het proefdiergebruik.”