...

Aardgasverliezen transportnet Fluxys in stijgende lijn

Aardgasverliezen transportnet Fluxys in stijgende lijn - gasAardgasverliezen transportnet Fluxys in stijgende lijn

Uit het aardgasnet van Fluxys lekt een behoorlijke hoeveelheid gas. Het zijn vaak kleine verliezen (0,026 procent van het gas dat vervoerd wordt), maar door de enorme hoeveelheid aardgas die door de netten van Fluxys stroomt, telt dat snel door. Zo ging in 2015 maar liefst 6561 ton aardgas verloren, te vergelijken met het jaarverbruik van de verwarming van meer dan 4000 gezinnen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Kamerlid Bert Wollants (N-VA).

De uitstoot is ook in stijgende lijn, want het is van 2011 geleden dat er nog zoveel aardgas verloren ging. Sterker nog, per kilowattuur gas lagen de verliezen zelfs nooit zo hoog in de afgelopen 5 jaar. Aardgasverliezen zijn slecht voor ons milieu, want methaan uit aardgas is een sterk broeikasgas en richt per ton ongeveer 21 keer meer schade aan dan CO2.

N-VA-Kamerlid Bert Wollants pleit dan ook voor een betere opvolging van de verliezen en maatregelen om de uitstoot te verlagen. “In 2013 deed Fluxys een aantal proefprojecten op dat vlak, maar grote verbeteringen blijken voorlopig niet uit de cijfers. De ambitie om de uitstoot te verminderen is er, nu moeten de resultaten op het terrein ook volgen”, stelt Wollants.

Tot slot is het aangewezen om ook een beter zicht te krijgen op de juiste cijfers. Fluxys werkt met opmetingen, maar ook deels met berekeningen. Dat wil zeggen dat de cijfers van gasverliezen ook voor een deel schattingen blijven. Ook daar is nog werk aan de winkel, besluit het N-VA-Kamerlid.