...

George Michael en Carrie Fisher – hartstilstand, hartaanval of hartfalen

George Michael en Carrie Fisher - hartstilstand, hartaanval of hartfalen - hartGeorge Michael en Carrie Fisher: hartstilstand, hartaanval of hartfalen?

Grote maar toch onopgemerkt verwarring tussen managers, persagentschappen en wereldwijde media voedt de twijfels over de doodsoorzaak van George Michael en Carrie Fisher.

Om het onderscheid tussen deze drie zeer verschillende hartaandoeningen duidelijk te maken en de Belgische bevolking te sensibiliseren, bereidt de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) de 8ste editie van de Week van het Hartritme voor over hartstilstand of plotse dood (i.p.v. het thema voorkamerfibrillatie, wat 7 jaar lang aan bod kwam).

Deze nationale sensibiliseringsactie zal van 29 mei tot 2 juni 2017 doorgaan.

Brussel, 29 december 2016 – Tijdens het kerstweekend waren zowel zanger George Michael als actrice Carrie Fisher het slachtoffer van een hartaandoening. De laatste werd nog opgenomen in het ziekenhuis maar stierf enkele dagen later, de eerste overleed meteen in zijn woning. In de nationale en internationale berichtgeving was er geen eensgezindheid over welke hartconditie de beroemdheden getroffen had. Er werd door zowel officiële als onofficiële bronnen evenveel en zonder onderscheid gesproken over hartstilstand, als over hartfalen en hartaanval.

Nochtans zijn deze drie – weliswaar gelinkte – aandoeningen volledig verschillend. Hartstilstand is het gevolg van een hartritmestoornis waardoor het hart stopt met kloppen en er geen zuurstof meer door het lichaam gepompt wordt. Bij een hartaanval of hartinfarct daarentegen, blokkeert een bloedklonter plots een kransslagader, waardoor een deel van de hartspier geen bloed en dus ook geen zuurstof meer krijgt. Hartfalen ten slotte, wijst op een hart dat minder krachtig pompt dan gewoonlijk.

“Dit toont aan dat zowel opiniemakers als de gewone bevolking nog veel te weinig geïnformeerd zijn over de verschillende hartcondities en hartritmestoornissen”, concludeert Dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge en voorzitter van de BeHRA. “Daarom organiseren de Belgische cardiologen, ondersteund door verschillende verenigingen, 24 infosessies en EHBO-initiaties, gespreid over heel het land om duizenden burgers in staat te stellen te reanimeren en te defibrilleren.”

Dagelijks zijn namelijk ongeveer 30 Belgen het slachtoffer van een hartstilstand en door een gebrek aan onmiddellijke en bekwame hulp, alsook aangepaste infrastructuur zullen gemiddeld 28 van hen dit niet overleven. Deze hartaandoening is dus verantwoordelijk voor meer doden dan aids, borstkanker en longkanker samen.

Over de Week van het Hartritme:

Na 7 succesvolle sensibiliseringscampagnes over voorkamerfibrillatie, waarbij honderdduizenden burgers hun hartritme lieten meten in meer dan 90 ziekenhuizen en online testen ondergingen, zal de BeHRA in het kader van deze 8ste editie tijdelijk focussen op een andere hartaandoening. De campagne van 2017, die mede tot stand komt dankzij de Algemene Pharmaceutische Bond, de Belgische Cardiologische Liga en de Société Scientifique de Médecine Générale, zal namelijk gaan over hartstilstand (of plotse dood), de risicofactoren, de waarschuwingssignalen, de basisprincipes voor reanimatie en het gebruik van een automatische externe defibrillator. Hiervoor zal de organisatie informatie- en introductiesessies organiseren in 12 middelbare scholen over heel het land, tussen 29 mei en 2 juni 2017. Een eerste sessie in de late namiddag zal bedoeld zijn voor de laatstejaarsstudenten van de school in kwestie. ’s Avonds zal dezelfde sessie plaatsvinden met ouders en andere geïnteresseerden.

Over hartstilstand:

Hartstilstand (ofwel plotse dood) is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij het hart stopt met kloppen en er geen bloed meer door het lichaam gepompt wordt. Hierdoor krijgen de hersenen en de organen geen zuurstof meer. De aandoening treft dagelijks ongeveer 30 Belgen buiten het ziekenhuis en slechts gemiddeld 2 overleven dit. Immers, elke minuut dat een slachtoffer niet geholpen wordt, daalt zijn overlevingskans met 10%. Na 4 tot 6 minuten beginnen de hersencellen al onherstelbaar beschadigd te geraken en daarna lopen ook andere organen schade op. Wanneer er niet meteen opgetreden wordt, sterft 90 tot 95% van de slachtoffers van plotselinge hartdood. Een snelle en adequate reactie is dus – letterlijk – van levensbelang: bel 112, start vervolgens met hartmassage en dien indien nodig een elektrische schok toe met een automatische externe defibrillator.

Een hartstilstand is moeilijk te voorspellen en kan iedereen overkomen, ongeacht de leeftijd. In de meeste gevallen komt het voor zonder enig voorafgaand symptoom. Ondanks het onvoorspelbare karakter is het toch mogelijk enkele risicoprofielen te onderscheiden. Zo lopen sommige mensen met een aangeboren hartaandoening (bijvoorbeeld een genetische) een groter risico op een hartstilstand, alsook patiënten die lijden aan hartfalen, bijvoorbeeld na een hartaanval (hartinfarct). Raadpleeg uw huisarts of cardioloog als u tot een van deze groepen behoort.

Over BeHRA:

De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) werd in 1980 als werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie opgericht en is vandaag uitgegroeid tot een vereniging van cardiologen gespecialiseerd in de aanpak van hartritmestoornissen.

De belangrijkste opdracht van de BeHRA is het optimaliseren van de levenskwaliteit van patiënten met een hartritmestoornis. De BeHRA realiseert dit door jaarlijkse wetenschappelijke vergaderingen voor cardiologen te organiseren, alsook opleidingen voor de betrokken artsen en verpleegkundigen, en awareness campagnes voor de bevolking. Daarenboven ondersteunt de BeHRA wetenschappelijk onderzoek op gebied van hartritmestoornissen, stelt ze aanbevelingen op voor optimale zorgverlening, en biedt ze de overheid een partnership aan.

Surf voor meer informatie naar www.behra.eu.