Sp.a gaat voor meer bos in de Vlaamse Ardennen

Sp.a gaat voor meer bos in de Vlaamse Ardennen - bosSp.a gaat voor meer bos in de Vlaamse Ardennen

Op 19 december organiseerde sp.a in Kluisbergen een debatavond over het bosbeleid in Vlaanderen. Bruno Tobback (sp.a), Lode Dekimpe (schepen in Kluisbergen) en Bert De Somviele (BOS+) bespraken er de problemen van vandaag en de oplossingen voor morgen.

De avond werd ingezet door een inleiding van sp.a voorzitster Els Meirhaeghe. Daarna werd de verkaveling van een deel van het Kluisbos besproken. Dit dossier beroert reeds enkele maanden de regionale pers en is een symbool geworden voor de bedreigingen waarmee de Vlaamse bossen te kampen hebben. In het Kluisbos bestaan decennia oude verkavelingen van een deel van het bos. Tot op heden werd echter elke aanvraag tot bouwvergunning geweigerd. Dit leidt telkens opnieuw tot een gevecht tussen diverse overheden en de eigenaars. Minister Schauvliege, die trouwens werd uitgenodigd maar niet kon deelnemen, heeft ondertussen beloofd om via de procedure voor ‘complexe projecten’ op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de verkaveling en het recreatieoord. Diverse scenario’s liggen hierbij op tafel inclusief de sloop en herbebossing van het recreatieoord.

Vaststelling is wel dat in dergelijke dossiers het lokaal niveau vaak zowel administratief als financieel niet voldoende wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Daardoor staat Vlaanderen zeer ver van haar weinig ambitieuze doelstelling om tegen 2020 minimum 10.000 hectaren bijkomend bos te voorzien. De middelen hiervoor liggen nochtans voorhanden in het boscompensatiefonds. Waarom ze niet actiever worden ingezet is iedereen een raadsel.

Na heel wat interactie tussen het panel en de aanwezigen in de zaal, werd het debat afgesloten met een oproep van Bruno Tobback om op lokaal niveau het verschil te maken. Dat kunnen burgers in samenwerking met natuurorganisaties zoals BOS+ doen door actief contact op te nemen met eigenaars van gronden rond bestaande bossen en uitbreidingsmogelijkheden te bespreken. Verder beloofde het sp.a parlementslid ook om de evolutie van de bosdossiers binnen onze regio met de nodige aandacht op te volgen.

Eerste hoopvolle berichten over meer treinen voor Ronse.

Op het facebookprofiel van de schepen van mobiliteit Wouter Stockman lezen we dat de NMBS graag meer treinen naar Ronse inplant. Nu moet de regering nog zijn fiat geven. Voor sp.a Ronse is dit het signaal om de krachten te bundelen voor een stevige politieke eindsprint.

Sp.a Ronse had het initiatief gelanceerd om naar aanloop van het nieuw vervoersplan van de NMBS een gezamenlijk schrijven te richten aan de Minister van Mobiliteit. In deze brief onderstrepen alle fracties het belang van een goede treinverbinding voor de mobiliteit, het toerisme en de lokale economie van onze stad. Sp.a heeft tevens alle steden en gemeenten op de spoorlijn gecontacteerd om een vergelijkbaar schrijven te richten aan de Minister. Gavere en Zingem, besturen met sp.a schepenen, hebben dit reeds gedaan. Stad Gent nam het mee naar de besprekingen die zij met de NMBS gevoerd heeft. Tegelijk werd ook een petitie opgesteld die meer dan 500 keer ondertekend werd.

We zijn verheugd te lezen dat de NMBS in het nieuw vervoersplan een trein om het uur plant op zaterdag. We betreuren dat een vergelijkbare regeling niet is voorzien voor de zondag, maar erkennen dat dit eens stap in de goede richting is. Wel moet de federale regering nog zijn fiat verlenen aan het plan. Sp.a Ronse roept dan ook alle politieke partijen op om hun collega’s te overtuigen van het belang van een sterke treinverbinding voor onze regio. Wij zullen persoonlijk eveneens onze inspanningen verder opdrijven en hopen op een positieve uitkomst.