...

PWA in Vlaanderen: veel geld gemoeid met bestuursorganen

stijkijzerPWA’s in Vlaanderen: veel geld gemoeid met bestuursorganen

In 2015 werd in Vlaanderen ongeveer 30.000 euro aan zitpenningen betaald voor bestuurders van PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagenschappen) en meer dan 120.000 euro aan zitpenningen voor bestuurders van dienstencheque-ondernemingen van PWA’s. Dat blijkt uit het antwoord van Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda van Eetvelde (N-VA). Daarnaast hebben de PWA-vzw’s nog miljoenen aan reserves.

De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) werden destijds door de federale overheid opgericht om langdurig werklozen de kans te geven om ervaring op te doen in een apart arbeidscircuit. Eens deze ervaring opgedaan, zouden ze doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. In werkelijkheid bleven veel werknemers in PWA-dienst en stroomden ze in veel te beperkte mate door naar het reguliere arbeidscircuit.

Hervorming
Dat systeem was dus niet alleen weinig efficiënt, maar ook zeer duur, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda van Eetvelde (N-VA) die de cijfers opvroeg: “In 2015 werd 28.908,81 euro aan zitpenningen betaald voor bestuurders van PWA’s en maar liefst 121.434,87 euro aan zitpenningen voor bestuurders van dienstencheque-ondernemingen van PWA’s.”

Onder meer daarom werd het systeem hervormd, zo besliste minister Muyters in maart 2016. Het nieuwe systeem wijk-werken vervangt het bestaande PWA-systeem en gaat van start op 1 juli 2017. Het nieuwe systeem zal veel meer inzetten op de doorstroom naar het reguliere economische circuit.

Het aantal bestuurders – en dus de kost van de zitpenningen – zal ook verminderen. Miranda van Eetvelde (N-VA): “Tot nog toe was elke gemeente verplicht om een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap te hebben en bijgevolg ook een minimumaantal bestuurders. Die verplichting valt weg, waardoor er in totaal ook minder bestuursleden zullen zijn, en meer middelen voor de begeleiding zelf.”

Reserves PWA
De vzw’s zelf hebben ook jarenlang mooie reserves opgebouwd. Verschillende van die vzw’s en dienstencheque-afdelingen boerden goed en hebben een mooie spaarpot aangelegd. Zo bedragen de financiële reserves voor de traditionele PWA-vzw’s 7.803.727,82 euro en 24.306.120,77 euro voor de zogenaamde PWA-DCO-vzw’s, dat zijn de PWA-vzw’s die werken via het dienstencheque-systeem. Een aanzienlijk bedrag. Wat er met dit geld in de toekomst moet gebeuren, is nog niet duidelijk. De reserves zitten vervat in de vzw’s van de PWA. “Ik doe daarom een oproep aan de vzw’s om de reserves in te zetten voor werkgelegenheidsinitiatieven”, aldus Miranda Van Eetvelde.