...

Hartklepbehandeling geeft opnieuw levenskwaliteit

hartklepbehandeling

Eerste wapenfeit in ziekenhuishervorming: Netwerkvorming voor terugbetaling MitraClip-ingreep in België Minimaal ingrijpende hartklepbehandeling geeft opnieuw levenskwaliteit aan hoog-risico patiënten

Maandag 28 november 2016 –  In UZ Leuven is vandaag de terugbetaling in België voorgesteld van de MitraClip-behandeling voor hartpatiënten die lijden aan mitralisklepinsufficiëntie. Bij deze ingreep wordt de lekkende hartklep hersteld door een speciale clip op de mitralisklep te bevestigen. De clip zorgt ervoor dat de hartklep beter afsluit waardoor de normale bloedstroom door het hart verbetert. Om de mitralisklep te bereiken wordt via een ader in de liesstreek een katheter ingebracht en naar het hart gevoerd. Deze ingreep is aanzienlijk minder ingrijpend dan een openhartoperatie en daardoor inzetbaar voor meer patiënten. Nieuw is ook dat de terugbetaling van deze behandeling enkel via bepaalde specialisatiecentra zal verlopen en dus een eerste praktijkvoorbeeld vormt van het hervormde ziekenhuislandschap van Maggie De Block.

“Hartpatiënten met een lekkende mitralisklep, voor wie een openhartoperatie een te groot risico vormt, kunnen dankzij de MitraClip hun klachten verminderen en hun levenskwaliteit beduidend verbeteren. Ze worden opnieuw mobieler en zijn minder afhankelijk van hulpverlening.” zei prof. dr. Christophe Dubois, cardioloog aan UZ Leuven. “Dergelijke minimaal ingrijpende behandelingstechnieken voor hartklepaandoeningen zijn van het allergrootste belang in het licht van de groeiende impact van hartkleplijden op de gezondheidszorg. Niet voor niets wordt kleplijden beschouwd als de ‘nieuwe cardiale epidemie’, rekening houdend met de associatie van kleplijden met leeftijd en de snelle vergrijzing van de bevolking.” vulde prof. dr. Christophe Beauloye, cardioloog aan Cliniques universitaires Saint-Luc aan.

Terugbetaling via ziekenhuisnetwerken
De terugbetaling van de MitraClip-ingreep kadert binnen het plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Ziekenhuizen werden gevraagd onderlinge partnerships* uit te werken, optimale selectie van patiënten voor deze ingrepen samen te organiseren en ingrepen tenslotte uit te voeren in een gelimiteerd aantal gespecialiseerde centra, die dan kunnen rekenen op een terugbetaling van de techniek. “Voor een vooraf bepaald aantal ingrepen per jaar komt de ziekteverzekering tussen in de kosten van deze behandeling. Voorheen bestond hiervoor geen terugbetaling vanuit de overheid. Zoals voorgesteld door de wetenschappelijke verenigingen van cardiologen en hartchirurgen, wordt de verdeling van het aantal ingrepen bepaald op basis van het aantal openhartklepoperaties in de gevormde netwerken. Dit aantal reflecteert immers het relatieve aandeel van hartkleppatiënten per netwerk”, aldus prof. dr. Jean-Louis Vanoverschelde, medisch directeur van de Cliniques universitaires Saint-Luc en hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven, vult aan: “Deze terugbetaling is een eerste positief voorbeeld van hoe de actuele hervorming van het ziekenhuislandschap zich concreet uitrolt. Door de creatie van de ziekenhuisnetwerken kunnen ziekenhuizen hun expertise delen waardoor patiënten kwaliteitsvollere zorg krijgen zonder hiervoor extra te hoeven betalen.”

* Volgende ziekenhuizen (ZH) werkten partnerships uit voor MitraClip behandelingen, waarbij ingrepen worden uitgevoerd in het coördinerend centrum:

  • UZ Leuven, Imelda ZH Bonheiden, ZH Oost Limbrug Genk, Jessa ZH Hasselt
  • Cliniques universitaires Saint-Luc Bruxelles, Cliniques universitaires de Mont Godinne, Grand Hôpital de Charleroi, Centre Hospitalier de Jolimont La Louvière, Cliniques de l’Europe Uccle
  • AZ Sint Jan Brugge-Oostende, AZ Delta ZH Roeselare, UZ Gent
  • UZ Brussel, ZNA Middelheim ZH Antwerpen, CUB Erasme Bruxelles, CHU Tivoli La Louvière, CHU Charleroi, CHU Brugmann Bruxelles, CHU St. Pierre Bruxelles
  • CHU Liège, Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège, Clinique St. Luc Bouge, Centre Hospitalier Régional de Namur
  • OLV Ziekenhuis Aalst, Aalsts Stedelijk ZH, Kliniek St. Jan Brussel, AZ Maria Middelares Gent.
Over mitralisklepinsufficiëntie
Mitralisklepinsufficiëntie is een aandoening van een van de hartkleppen, de mitralisklep. De mitralisklep zorgt ervoor dat het bloed bij een normale hartslag voorwaarts door het hart stroomt. Wanneer de mitralisklep echter niet volledig afsluit, stroomt het bloed terug in de tegengestelde richting. De symptomen van een lekkende mitralishartklep zijn afhankelijk van hoe ver de aandoening gevorderd is. In sommige gevallen veroorzaakt een lekkende mitralisklep weinig of geen klachten. In ernstige gevallen heeft de patiënt vaak last van kortademigheid, gevoel van zwakte en vermoeidheid, hartkloppingen, verminderde eetlust en zwelling van enkels en onderste ledematen. Er zijn drie mogelijke behandelingen voor patiënten die lijden aan mitralisklepinsufficiëntie. Bij patiënten met een milde vorm kan de arts medicijnen voorschrijven die helpen de klachten te verlichten. Afhankelijk van de oorzaak, ernst en symptomen van de lekkende hartklep kan de arts ook een openhartoperatie aanbevelen. Maar dat is een zware operatie die een te hoog risico voor bepaalde patiënten kan vormen. Voor die patiënten is een MitralisClip behandeling vaak een goed alternatief, gezien deze minder ingrijpend is en een vlotter herstel toelaat.Over UZ Leuven

Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit van alle patiëntengroepen en aandacht voor de mens achter de patiënt staat voorop. Met 1.995 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: 9.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van klinische kwalitatieve patiëntenzorg, innovatief onderzoek en academisch onderwijs. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Over Cliniques universitaires Saint-Luc

Met een capaciteit van bijna 1000 bedden, is Saint-Luc, het universitair ziekenhuis van de Université catholique de Louvain (UCL), in Brussel een van de grootste ziekenhuizen van België. Het universitair ziekenhuis Saint-Luc biedt kwaliteitsvolle zorg aan voor verschillende zware, zeldzame of delicate pathologieën. Voor die medische zorg komen patiënten van over heel België en ver daarbuiten naar het ziekenhuis.

Naast de medische zorg, speelt het ziekenhuis ook een belangrijke rol in medisch onderzoek en dragen ze bij aan het onderwijs van toekomstige dokters, verpleegkundigen en paramedici.

Het universitair ziekenhuis Saint-Luc stelt ook 5000 personen te werk en is daarmee een van de grootste werkgevers in Brussel.