Europa moet illegale handel in dieren en planten aan banden leggen

oliefantEuropa moet illegale handel in dieren en planten aan banden leggen

Het Europees Parlement roept in een duidelijke resolutie de EU-lidstaten op om de illegale handel in wilde dieren en planten fors aan te pakken. Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) schreef mee aan deze oproep: “Een schrikbarend aantal olifanten, tijgers, neushoorns en andere diersoorten wordt gedood voor gadgets en souvenirs, zogeheten geneesmiddelen of nutteloze modeaccessoires. Gewetenloze stropers en handelaars zetten voor grof geld de natuur in de uitverkoop en daar moeten we met z’n allen een einde aan maken. In het belang van onze natuur, maar ook voor onze veiligheid.”

Illegale handel in wilde dieren en planten is immers een van de belangrijkste vormen van georganiseerde misdaad ter wereld. Demesmaeker: “Deze handel brengt jaarlijks miljarden euro’s in handen van criminele organisaties, houdt verband met drugs- en wapenhandel en financiert milities en terroristische groeperingen. Deze praktijken zijn niet alleen dodelijk voor heel wat beschermde soorten, maar leiden ook tot onveiligheid en instabiliteit in bijvoorbeeld Centraal-Afrika. Dat wordt ook expliciet erkend door de VN-Veiligheidsraad. Overigens neemt de handel nog steeds spectaculair toe.”

De resolutie vraagt aan de lidstaten om het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten tegen 2020 volledig uit te voeren. Het Actieplan schuift drie prioriteiten naar voor: het voorkomen van illegale handel, de bestaande wetgeving beter handhaven en globale samenwerking versterken. Demesmaeker: “Europa is ontegensprekelijk betrokken partij. De EU is niet alleen een afzetmarkt voor producten afkomstig van illegale handel, maar fungeert ook als draaischijf voor deze handel richting bijvoorbeeld Azië.”

Demesmaeker is bovendien verheugd dat zijn voorstellen voor een Europees verbod op ivoorhandel en striktere regels voor jachttrofeeën werden aangenomen. Ook zijn idee voor een positieflijst voor exotische dieren, waarbij de dieren die je als particulier mag houden overzichtelijk worden opgelijst, werd breed gesteund. “De bestaande positieflijst voor zoogdieren in ons land geldt als een beste praktijk in de EU, die ook inspirerend kan werken voor uitbreiding naar andere soorten dieren”, zegt Demesmaeker.

Ten slotte zocht het Europees Parlement inspiratie bij de meer dan 100 jaar oude Amerikaanse ‘Lacey Act’. Demesmaeker: “Dit betekent dat we een sluitend verbod vragen op het op de markt brengen, het vervoer, de aanschaf en het bezit van wilde dieren en planten die illegaal verhandeld zijn.”