Provinciale vergadering Rode Kruis verkiest voorzitters

image00001 (De stemgerechtigde voorzitters west druppelen langzaam binnen)

-Leuven- De provinciale vergadering van het Rode Kruis Vlaams-Brabant verkoos afgelopen dinsdagavond hun provinciale voorzitters en ondervoorzitters. Voor de regiovoorzitters waren er twee verschillende stemmingen. Omdat de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit twee verschillende regio’s zijn er dan ook twee verschillende voorzitters. Het waren voor beide regio’s dezelfde uittredende kandidaten die zich opnieuw kandidaat stelden en met vlag en wimpel werden herkozen.
image00002 (De stemgerechtigden van beide regio’s)

Rudy Pypops voor regio Oost-Brabant en François Segers voor regio West-Brabant mogen  dus nog vier jaar hun  mandaat verlengen.alle afdelingsvoorzitters van R.K Vlaams-Brabant mochten zich achteraf uitspreken over een vernieuwd mandaat van Pol Casteleyn als Provincievoorzitter van Rode Kruis Vlaams-Brabant. Ook deze verkiezing verliep vlekkeloos en Pol mag er, samen met Rudy en François terug vier jaar tegenaan gaan om op Provinciaal het Rode kruis draaiende te houden.
image00026 (de verkozen voorzitters in gezelschap van de provinciemanager tweede van links)

Nadien werd de vergadering verder gezet met enkele mededelingen over de toekomstige werking en over wijzigingen in verband met Rode Kruisopleidingen. Later werd door alle aanwezigen de begroting van de provincie Vlaams-Brabant 2017 goedgekeurd. De vergadering werd afgesloten met een receptie. Deze werd door Rode Kruis Vlaams-Brabant aangeboden naar aanleiding van het huldigen van (sommige uittredende) verdienstelijke provinciale medewerkers uit de verschillende disciplines. Wij wensen alle nieuwe en herverkozen voorzitters veel succes met hun verlengd mandaat.

image00023
(Op de foto de gehuldigden)

Hieronder worden van links naar rechts hun naam, disciplinenaam alsook dienstjaren vermeld.
POL CASTELEYN: provincievoorzitter RK Vlaams-Brabant: 25 j
RUDI PYPOPS: regiovoorzitter RK Oost-Brabant: 35 j
FRANCOIS SEGERS: regiovoorzitter RK West–Brabant: 20 j
CHRISTIANE PEETERS: provincieverantwoordelijke zorgbib: 20 j
GEORGES VANDENABEELE:provinciaal teamlid vorming: 20 j
ANNE VERBRAECKEN: provinciaal teamlid vorming: 35 j
ANDRE VAN ESPEN: provincieverantwoordelijke bloed- en Plasmageven: 35 j
CAROLINE KIPPES: adjunct provincieverantwoordelijke vorming: 15 j
DANY MOMMAERTS: provincieverantwoordelijke Internationale Samenwerking : 35 j
LUC HOMBROUX: provincieverantwoordelijke Sociale Hulpverlening: 20 j