...

Hervorming rijbewijs: straftijd van drie jaar sneuvelt

Ben WeytsHervorming rijbewijs: straftijd van drie jaar sneuvelt

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt definitief komaf met de hemeltergende ‘straftijd van drie jaar’ voor chauffeurs die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen. Weyts vervult zo een belofte die hij vlak voor het zomerreces maakte. “Ik werd heel vaak aangesproken door slachtoffers van deze absurde maatregel”, zegt Weyts. “Dit moest er echt uit.”

Het theoretisch rijbewijs is drie jaar geldig. Wie die termijn liet verlopen zonder het praktijkexamen af te leggen, kon tot nu toe alleen na een wachttijd van drie extra jaren een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. In de praktijk werden heel veel jongeren het slachtoffer van dit weinig bekende regeltje. Veel scholieren haalden bijvoorbeeld via de middelbare school hun voorlopig rijbewijs en stonden drie jaar later voor een complete verrassing: hun voorlopig rijbewijs was vervallen en ze moesten drie lange jaren wachten op een nieuwe kans.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt nu komaf met de hemeltergende straftijd van drie jaar en schrapt de regeling. Wie het voorlopig rijbewijs laat vervallen, zal eenmalig na het volgen van zes uur rijschool meteen een nieuw voorlopig rijbewijs kunnen aanvragen. Weyts gaat zo in op de talrijke klachten van jongeren en geeft gevolg aan parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA), die al langer aandringt op een ander systeem.

Kandidaat-bestuurders krijgen nu meteen de kans om hun rijvaardigheid verder bij te schaven. “Beginnende chauffeurs hebben hun voorlopig rijbewijs nodig om rijervaring op te doen op de openbare weg”, zegt Weyts. “Ze krijgen nu snel de kans om verder te oefenen.” Weyts schoof de schrapping van de wachttijd in juli naar voor en maakt zijn belofte nu waar. De nieuwe regeling wordt nu gepubliceerd en wordt tien dagen later van kracht. Vanaf half november behoort de absurde wachttijd dus definitief tot het verleden. Wie nu nog een voorlopig rijbewijs heeft, kan meteen al genieten van de nieuwe regeling.

Ook het theoretisch en praktijkexamen worden aangepast. Bij het theoretisch examen worden ernstige fouten voortaan zwaarder bestraft. Bij het praktijkexamen zullen kandidaat-chauffeurs in de toekomst ook meer vaardigheden moeten demonstreren om te slagen. Het praktijkexamen wordt uitgebreid naar zes mogelijke manoeuvres. Naast keren in een smalle straat en parkeren achter een voertuig wordt er voorzien in vier extra manoeuvres: in rechte lijn achteruitrijden, evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen, loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren en loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren. Verder wordt het praktijkexamen voor een rijbewijs B uitgebreid met een nieuwe gevaarherkenningstest in het examencentrum.

De kandidaten zullen tijdens de proef op de weg ook moeten aantonen dat ze zelfstandig, zonder aanwijzingen van de examinator, beslissingen kunnen nemen en bijvoorbeeld met behulp van de GPS een bestemming kunnen bereiken. “Als we de dodentol lager willen, dan moet de lat resoluut hoger”, zegt Weyts.