...

Belastingverlaging Dilbeek terug naar af

image00004
Gemeenteraad Dilbeek 25/10/2016 – De door Stefaan Platteau voorgestelde belastingverlaging voor Dilbeek is al zeker voor een maand uitgesteld. Dat het geen normale zitting zou worden kon je al zien aan het opgekomen publiek. Nooit zat er in de publieksruimte alsook in de raadzaal zelf zoveel volk om de gemeenteraad te volgen. Alles ging goed tot agendapunt 10, dat handelde over de site Keperenberg-Caerenberg en het al dan niet wegnemen van de volgens de OVLD overbodige containers op de site Keperenberg .

Op dat punt onthield de voltallige VLD zich waarop Jan Erckelbout (N-VA) zich luidop afvroeg of Luc De Leu enkel voor zijn fractie sprak of ook voor de Franstaligen? Hij betrok er zelfs het blad bij uitgegeven door de Franstaligen dat hij een echte schande vond. Daarop vroeg de fractieleider van UF de heer Pardon het woord en antwoordde beheerst dat ze nog steeds voor zichzelf konden spreken. De aanval ingezet door Jan Erckelbout naar de Franstaligen toe scheen niemand te begrijpen. Nadien kwam het nog tot een woordenwisseling met Jan Erckelbout en Marc Willen in verband met de blauwe zone.
image00005
Maar de eerste prijs voor stand-up comedian gaat zeker naar Jef Valkeniers. Deze had drie toegevoegde agendapunten, die alle drie moesten terug getrokken worden. Het ging bij Jef zelfs zover dat hij verklaarde het onderzoeksbureau “Mensura” niet te vertrouwen in het kader van een tevredenheid enquête onder het Dilbeeks gemeentepersoneel. Waarmee hij heel wat lachers op de hand kreeg. Maar toen vroeg de heer Dandoy het woord en zei dat Jef al meer dan genoeg het woord gevoerd had. Wat hem van iedereen applaus opbracht.

Wij willen Jef Valkeniers nog een paar tips meegeven die we in de wandelgangen hoorden:”Leer te luisteren naar de anderen, leer het correct gebruiken van de microfoon, schaf eventueel een hoorapparaat aan en tenslotte laat je vervangen door een jongere”. Het zal Jef en de ganse gemeenteraad van Dilbeek ten goede komen en waarschijnlijk zal die dan ook minder lang duren aldus nog deze anonieme reactie.

Het ingediend agendapunt van Luc de Leu, moest ook terug getrokken worden omdat anders het dossier over het synthetisch voetbalveld in Schepdaal nog meer vertraging zou oplopen. Iedereen was het er trouwens over eens zowel de electorale meerderheid (zoals ze zichzelf noemen) als de oppositie dat dit een zeer dringend probleem is. Een duurzame oplossing in het kader van het groter geheel is dan ook de beste oplossing volgens de schepen van sport.
image00010
En dan was het tijd voor het lang verwachtte punt van de heer Stefaan Platteau, over de verlaging van de roerende voorheffing.
Nog voor hij de belastingverlaging kon voorstellen, nam de ervaren Georges De Vliegher (CD&V) het woord en wees erop dat er in het voorstel van Open VLD verschillende documenten ontbraken. Daardoor had volgens hem de gemeenteraad de macht niet om te stemmen over deze belastingverlaging. Door deze tussenkomst besloot de gemeenteraad om eerst te stemmen of het punt van Open VLD mocht behandeld worden of niet. De Franstalige UF stemde verdeeld: twee raadsleden stemden net als Open VLD voor, één raadslid onthield zich en één raadslid stemde samen met het gemeentebestuur tegen. Het punt werd dus afgevoerd en Stefaan Platteau zal tegen volgende maand een nieuw voorstel moeten uitwerken met degelijk onderbouwde documenten.
image00001
Twee dingen onthouden we uit deze gemeenteraad:” Eén zwaluw (overloper) maakt de lente niet. En het is bij gratie van de Franstaligen dat Dilbeek in het vervolg zal bestuurd worden. U hoort hieronder nog een reactie van UF fractieleider Guy Pardon over de voorgestelde belastingverlaging. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Interview Guy Pardon