...

Al 1.090 minder Vlaamse ambtenaren

kantoorNa twee jaar al 1.090 minder Vlaamse ambtenaren” Marnic De Meulemeester vraagt om slechter scorende administraties te blijven aanporren

Na twee jaar is het aantal Vlaamse ambtenaren verminderd met 1.090. Dat antwoordde minister Homans op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester. “Daarmee is al 56% van de doelstelling gerealiseerd. Toch stellen we vast dat sommige administraties minder goed op schema zitten. Zij moeten dus nog wat extra aangepord worden.”

Conform het regeerakkoord is het de ambitie van de regering om te komen tot een kleinere, slagkrachtige overheid, met minder administratieve lasten en meer klantvriendelijkheid. Daarom werd bij het begin van de regeerperiode afgesproken om ingrijpend te besparen op het eigen Vlaamse overheidsapparaat. “Dat betekende ook een vermindering van het aantal personeelsleden. Concreet werd afgesproken om het aantal Vlaamse personeelsleden tijdens deze regeerperiode te verminderen met 1.950 personeelsleden en zo een besparing van 101,5 miljoen euro recurrent tegen eind 2019 te realiseren,“ aldus De Meulemeester.

Hij vroeg daarom in de commissie Bestuurszaken aan de bevoegde minister, Liesbeth Homans, hoe het staat met de realisatie van deze doelstelling. Volgens de minister is het aantal personeelsleden bij de Vlaamse administratie sinds het begin van deze regeerperiode verminderd met 1.090. Daarmee is dus al 56% van de doelstelling gerealiseerd. “Een goede zaak,” zegt Marnic De Meulemeester. “Zoals steeds gezegd bespaart de overheid vooral en in de eerste plaats bij zichzelf.”

Niet alle administraties op schema

Toch blijkt uit de cijfers dat sommige administraties beter slagen in de doelstelling dan anderen. “Zo heeft Financiën en Begroting al 97% van haar beoogde personeelsvermindering gerealiseerd, terwijl Internationaal Vlaanderen nog maar aan een vermindering van 20% zit. Van de 12 beleidsdomeinen hebben al 9 een realisatiegraad van meer dan 50%, de drie andere zitten onder de helft.”

De minister gaf meerdere verklaringen voor deze verschillen, zoals bijvoorbeeld de verschillende leeftijdspiramides en dus de mogelijkheid om personeelseden die met pensioen gaan niet te vervangen. “Er zijn inderdaad objectieve verklaringen voor sommige verschillen, maar toch roepen we de minister op om administraties die achter blijven extra aan te porren hun achterstand in te halen en ook hun doelstelling te halen,” zegt De Meulemeester. “Alle administraties moeten hun duit in het zakje doen, zonder dat dit negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de klantvriendelijkheid.”

Halfjaarlijkse rapportage

De minister antwoordde dat er een halfjaarlijkse rapportage is aan de Vlaamse regering en dat ze zo nodig haar collega-minister spreekwoordelijk op de vingers zal tikken als dit nog zou zijn. “Het is goed dat er een systematische opvolging is,” zegt De Meulemeester. “We moedigen de minister aan om het nodige te doen zodat iedereen doet wat er is afgesproken.”