Aalst op koers voor sociale huurwoningen

huisAalst op koers voor sociale huurwoningen

De stad Aalst zit perfect op schema wat betreft het opgelegde aanbod aan sociale huurwoningen. De Vlaamse overheid legde in 2007 het aantal (bijkomende) sociale woningen per gemeente vast. De steden en gemeenten hebben tot 2025 tijd om hun doel te halen. Uit een tussentijds bilan blijkt dat de systematische inspanningen in Aalst lonen.

Om het aantal sociale woningen proportioneel te verdelen over Vlaanderen, kende de Vlaamse overheid in 2007 aan elke gemeente een Bindend Sociaal Objectief (BSO) toe, meer bepaald het aantal sociale huurwoningen dat tegen 2025 moet gerealiseerd zijn. In Aalst waren er toén 1322, daar moesten er 583 bijkomen. Elke Vlaamse stad en gemeente heeft tot 2025 of 18 jaar de tijd om het opgelegde aantal sociale woningen te halen.

Elk jaar meet Vlaanderen hoeveel woningen er ondertussen zijn bijgekomen en tweejaarlijks is er een “voortgangstoets” om te zien of de gemeente op koers zit. En dat is het geval, want de Vlaamse Overheid deelde Aalst in bij Categorie 1 en dat betekent “op schema om haar BSO te bereiken”.

OCMW-voorzitter en schepen van OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken en Wonen Sarah Smeyers is tevreden: “We zijn nu halverwege. En het gaat inderdaad goed: van de 583 sociale huurwoningen zijn er al 170 klaar en 79 in aanbouw. Bovendien zitten er nog eens 173 woningen in de planningfase. Dat brengt ons op een totaal van 422 woningen. Anders gezegd: op de helft van de periode behaalden we al meer dan 70% van de opgelegde doelstelling. Deze snelle vorderingen maken we dankzij de prima samenwerking tussen ons stedelijk team Wonen en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen in Aalst. Met deze mooie cijfers gaan we recht op ons doel af, namelijk een voldoende groot aantal betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen op Aalsters grondgebied.”