Leger en politieuitrustingen worden minder gestolen

politie aalstHet aantal diefstallen van leger- en politieuitrustingen beweegt zich in dalende lijn. (284 in 2012, 200 in 2014 en 79 voor het eerste semester van 2015).

De grote arrondissementen, Antwerpen of Brussel-Hoofdstad, worden bijzonder hard getroffen. De belangrijkste doelwitten van de dieven blijken niet zo zeer militaire gebouwen of politiekantoren te zijn. Daar werd de voorbije jaren slechts een kwart van het totale aantal geregistreerde feiten gepleegd.”. Dit blijkt uit cijfers die Volksvertegnwoordiger Franky Demon (CD&V) opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon.

Ieder lid van de politiediensten moet toezien op zijn eigen uitrusting

Er wordt een algemene waakzaamheid gevraagd aan politieagenten. Meldingen over verlies of diefstal moeten met de nodige aandacht en spoed worden behandeld. Naast het opstellen van een pv en een eventuele seining moet het gegeven ook als veiligheidsincident worden gemeld. Voor de federale politie moet bovendien een verslag van schadegeval worden opgesteld. Er wordt een administratief dossier samengesteld om de burgerlijke aansprakelijkheid te beoordelen en om te kunnen terugvorderen bij identificatie van de schade.

Cijfers over de financiële gevolgen van uniformdiefstal kon de minister niet meedelen. Maar wanneer politiemensen iets kwijtspelen, verliezen ze punten voor de aankoop van hun uitrusting.

Strafbaar

De wet stelt ook het dragen en het bezit of de handel in brede zin van het politie-uniform door een onbevoegd persoon strafbaar. Het politielogo, de striping of de woorden “politie”, “police” of “Polizei” zijn daarbij beschermd. De bevoegde personen zijn de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie en het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Daarnaast is er nog in een aantal kleinere uitzonderingen voorzien.

Er zijn bijzondere maatregelen bij een eventueel misbruik, zoals een inbeslagname en een verbeurdverklaring, en ook kan een proces-verbaal worden opgesteld voor een eventuele vervolging. Voor de terugname en vernietiging van uniformstukken werd een rechtsgrond gecreëerd. Ook is elk personeelslid verantwoordelijk voor de teruggave en/of vernietiging van de uniformstukken. Bij indiensttreding is er hierover een kennisgeving.

Het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie heeft op 13 oktober 2015 beslist dat er voorlopig geen georganiseerde terugname of vernietiging van uniformstukken gebeurt. Wel wordt een communicatieplan opgesteld om iedereen te sensibiliseren voor deze verantwoordelijkheid

Extra aandacht door terreur

In tijden van terreur is het goed dat er ook hier extra waakzaamheid geboden is, zegt Demon. Zo werden er bijvoorbeeld bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot de gebouwen van de politiediensten. Demon: “Wij moeten de cijfers nauw opvolgen en bij stijgingen eventueel een nog strengere procedure overwegen”. Hij verwijst tevens naar de maatregel die nu genomen is in het kader van terreur: agenten worden afgeraden om in uniform hun woon-werk verplaatsingen te doen. “Deze maatregel zou ook buiten tijden van terreur gehandhaafd moeten blijven. Zo is er immers minder kans dat de politieagenten gevolgd worden tot bij hun thuis om daar tot diefstal over te gaan.”, besluit het parlementslid.