Op MARKTROCK Aalst 2016 zal veiligheid een absolute prioriteit zijn

aalst tettentorenMARKTROCK AALST 2016

Ook bij Marktrock is veiligheid een absolute prioriteit van de burgemeester en korpschef.

Alles wordt in het werk gesteld om Marktrock Aalst veilig te laten verlopen. Alle veiligheidsdiensten zijn goed gebriefd en voorbereid, door infrastructurele en politionele maatregelen.

Burgemeester Christoph D’HAESE (N-VA): “De inspanningen die worden geleverd om Marktrock Aalst te laten uitgroeien tot een aangenaam en vooral ook veilig gebeuren, zijn niet min. Ik heb ook geen andere keuze, gelet op de drieste voorbeelden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Samen met de organisatoren en alle veiligheidsdiensten werd een volledig plan uitgewerkt. Concreet is het een combinatie van een aantal specifieke maatregelen dewelke ruim op voorhand werden uitgewerkt en recentelijk nog werden geactualiseerd.” Er is een Bijzonder Nood en Interventieplan in voege, en er is continu overleg tussen de bestuurlijke en politionele overheid. Ook wordt er net zoals bij Carnaval een volledige CP Ops geïnstalleerd.

Net als voor het Criterium en Carnaval heerst er dreigingsniveau 3. Dit geldt voor alle festivals en evenementen in België (niet specifiek voor Marktrock Aalst). De genomen veiligheidsmaatregelen zijn dan ook vergelijkbaar met die van de andere gelegenheden. Ze zijn zelfs nog actueler en verfijnder n.a.v. de evaluatie van de acties tijdens de genoemde voorgaande evenementen.

Vooreerst is er een verhoogde capaciteit. Op zondag en maandag samen worden er 46 medewerkers van de Lokale politie Aalst en 18 medewerkers van andere politie-eenheden extra ingezet . Naast de inzet op het terrein, wordt hiermee op zondag ook het onthaal, de meldkamer en de interventie versterkt om voor, tijdens en na het event ook de veiligheid in de stad te kunnen waarborgen.
Voor de optredens zal er een sweeping van het terrein door een explosievenhond gebeuren. Elke bezoeker, die daarna het terrein op komt zal gefouilleerd worden door de Security. Het meebrengen van rugzakken en grote tassen wordt dan ook afgeraden.

Vervolgens is er naast deze inzet op het terrein ook een Quick response team, een helikopter en federale reserve (Feres) in standby gevraagd. Bovendien worden eveneens infrastructurele maatregelen genomen. Zo zal de doorgang van het Keizersplein naar de parking Keizershallen gesloten worden. Het terrein zal voor bezoekers zelfs enkel bereikbaar zijn via de Beekveldstraat. De toegang via de Kleine Kalfstraat wordt voorbehouden aan backstage crew, hulpdiensten en bewoners. De VIP’s hebben toegang tot parking en het terrein via de Kapiteintjesstraat. Ook zullen op strategische plaatsen betonblokken en vrachtwagens worden geplaatst om incidenten zoals Nice te voorkomen. Tenslotte wordt er ook toezicht op het terrein gehouden door middel van camera’s.

Toepassing onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) tijdens Marktrock Aalst

Op zondag wordt er bijkomend een drugshond ingezet en zal er net zoals bij carnaval een gerechtelijk team van dienst zijn om prioriteit te gegeven aan de ogenblikkelijke inning van de minnelijke schikking bij het vaststellen van drugs- of wapenbezit. Deze lik-op-stuk-maatregel heeft zijn nut bewezen tijdens carnaval. Ook tijdens Marktrock zal aan personen die betrapt worden op het bezit van drugs of wapens dus gevraagd worden om over te gaan tot onmiddellijke betaling van een geldsom via betaalterminals. Bij weigering van betaling zal de betrokkene worden gedagvaard door de parketmagistraat.