Voorstel Gina Verbestel om Haaltert op rails te zetten

Gina Verbestel

Voorstel van Gina Verbestel om Haaltert terug bestuurbaar te maken

Om de gemeente Haaltert terug op de rails te krijgen wil Gina Verbestel (Open en Liberaal)
1 – voor de opdrachten van het dagelijks bestuur het exploitatiebedrag en het investeringsbudget van 0 euro behouden tot 31 dec 2018. Dat wil dus zeggen dat iedere uitgave op de gemeenteraad moet goedgekeurd worden.

2 – Het meerjarenplan 2013-2019 moet uitgevoerd worden zoals gepland, rekening houdende met het beschikbaar personeel. Gina Verbestel “we respecteren de vastgelegde prioriteiten”.

3 – Alle verkozenen gemeenteraadsleden laten zich coachen door aangeduide experts.

Gina Verbestel “we gebruiken de politiek waarvoor het dient… goed besturen.”

1 – Samenwerken in het kader van algemeen belang
2 – De beginselen van behoorlijk bestuur respecteren
3 – Prioriteit geven aan de kernopdrachten
4 – De basisgrondhoudingen respecteren naar iedereen

Er zijn dan bij de nieuwe samenstelling zeven mandaten te verdelen voor het overgangs-schepencollege 2016-2018 volgens Gina Verbestel.
“We kiezen van elke partij die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de mandatarissen met de meeste stemmen en die de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hadden op 1 jan 2012

CL-VLD – Peter De Smet
CD&V – Phaedra Van Keymolen
NV-A – Laurent Volckaart
Open&Liberaal – Danny Van Den Steene
SP.A – Astrid De Winne
OCMW voorzitter – Open& Liberaal – Gina Verbestel
Burgemeester – NV-A Veerle Baeyens

Voorstel Gina Verbestel voor de aanstaande verkiezingen van 2019-2024

Verbeter de wereld, begin bij jezelf is het moto van Gina
De wereld mijn dorp
We maken een lijst met alle partijen die willen meegaan in dit project.
De lijst wordt samengesteld met de kandidaten van alle partijen die deelnamen in 2012
De kandidaten worden gerangschikt volgens de behaalde stemmen 2012
We passen de democratische principes toe.
Kandidaten mogen op 1 jan 2018 niet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Deze lijst moest gisteren 28/07/2016 voor 12 uur voor akkoord getekend worden door alle partijen.

(Volgens Gina Verbestel zou CL-Open VLD en CD&V hiermee akkoord gaan, maar na vraag van een journalist om dit te kunnen inkijken waren de getekende exemplaren niet aanwezig op de persconferentie)
Op die manier zou iedereen boven de 65 jaar zijn uitgesloten, of Willy Michiels (CL-OpenVLD en CD&V dit getekend heeft is een open vraag. Een andere vraag die sommigen zich stellen: is het democratisch om 65 plussers uit te sluiten ?

haaltert 1

haaltert 2