...

Veroordeelde terroristen Belg-af maken

foto aalst nvaN-VA wil veroordeelde terroristen Belg-af maken

Als het van Kamerleden Sarah Smeyers en Koen Metsu afhangt, speelt een veroordeelde terrorist zijn Belgische nationaliteit kwijt, als die over meerdere nationaliteiten beschikt. Er bestaat al een wet in die zin, maar ‘met voorwaarden’ en het zijn net die voorwaarden die Smeyers en Metsu willen laten vallen.

De Belgische nationaliteit van Belgen met een dubbele nationaliteit kan nu al vervallen. Maar dat gebeurt niet automatisch. De rechter kan dit pas doen bij wie veroordeeld is tot minstens vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor een terroristisch misdrijf én als het openbaar ministerie dit vraagt. Het wetsvoorstel van Sarah Smeyers en Koen Metsu laat deze voorwaarden vallen en verplicht de rechter de vervallenverklaring automatisch uit te spreken van zodra een persoon veroordeeld wordt voor een terroristisch misdrijf. Een nationaliteit ontnemen is alleen mogelijk bij een meervoudige nationaliteit, want je kan iemand niet staatloos maken.

“Een nationaliteit is niet enkel een code in het rijksregister. Ze staat ook voor rechten, plichten en bepaalde waarden”, zegt Sarah Smeyers, hoofdindiener van het wetsvoorstel. “Wij vinden dat burgers die door hun terroristische daden deze waarden verloochenen, niet langer mogen genieten van de voordelen van de Belgische nationaliteit.”

Het wetsvoorstel gaat een stap verder dan een wetsontwerp van de regering dat in juli van vorig goedgekeurd werd. “Terrorisme is een zeer ernstig feit, als dader en als medeplichtige, want het is een aanval op onze democratische rechtsstaat. Niemand wordt ‘per ongeluk’ veroordeeld voor terrorisme. Wie zich zo openlijk afkeert van de waarden van de Verlichting verdient hiervoor een zware straf”, voegt Sarah Smeyers toe.