Terugsturen van criminele vreemdelingen wordt gemakkelijker

Theo Francken

Terugsturen van criminele vreemdelingen wordt gemakkelijker

Vandaag nam de Ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) een hele rist maatregelen aan om het terugsturen van criminele vreemdelingen te faciliteren. Zo maakt de regering het gemakkelijker om het verblijfsrecht van criminele vreemdelingen in te trekken en hen uit te wijzen naar hun land van herkomst.

“Na de recordcijfers op vlak van repatriëringen van criminele vreemdelingen en de positieve gevolgen op de daling van de criminaliteit en op de overbevolking in de gevangenissen, zetten we nu een volgende forse stap in de goede richting. We creëren het wettelijk kader om sneller en efficiënter het verblijfsrecht van criminele vreemdelingen in te trekken. Uiteraard met als doel een snelle verwijdering naar het thuisland. Voor deze regering is en blijft de strijd tegen criminaliteit een topprioriteit. Ons adagium: ‘Humaan voor de zwaksten, hard voor diegenen die misbruik maken van onze gastvrijheid.’ geldt meer dan ooit.” aldus Staatssecretaris Theo Francken.

Ook criminele vreemdelingen die in België geboren zijn, of er voor hun twaalfde kwamen wonen, kunnen voortaan uitgewezen worden.

Staatssecretaris Theo Francken: “In 2005 achtte de wetgever het nodig om sommige categorieën van legaal verblijvende criminele vreemdelingen immuniteit te verschaffen tegen repatriëring, bvb. iedereen die in België geboren was, of voor zijn twaalfde toegekomen. Hierdoor konden sommige vreemdelingen die zeer ernstige misdaden gepleegd hadden, zoals moord, verkrachting of terrorisme, niet uitgewezen worden. Terrorist Salah Abdeslam, in België geboren maar van Franse nationaliteit, was en is daar het exponent van. Maar ook bijvoorbeeld het twintigtal Syriëstrijders dat als vreemdeling onbeperkt verblijfsrecht heeft in België want hier geboren. Hier kon ik niet aan raken maar dat is nu verleden tijd, die immuniteit wordt nu eindelijk terug afgeschaft.”

Daarnaast wordt ook voor tal van andere categorieën vreemdelingen de drempel voor de intrek van het verblijfsrecht verlaagd.

Eenvoudigere en snellere procedure van uitwijzing. Geen Koninklijke ondertekening meer vereist.

Staatssecretaris Theo Francken: “Tot nu toe dienden uitwijzingen van vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht door de Minister of Staatssecretaris zelf genomen te worden bij Ministerieel Besluit (MB) en in sommige gevallen zelfs via een door de Koning ondertekend Koninklijk Besluit (KB). Deze omslachtige werkwijze is nu verleden tijd. Slechts in een beperkt aantal gevallen is de tussenkomst van de Minister of Staatssecretaris nog vereist via een ondertekend Bevel om het Grondgebied te Verlaten, maar nooit meer via een Ministerieel Besluit of via een door de Koning ondertekend KB. Ook het verplichte advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen wordt afgeschaft. Vorig jaar werden er – naast de 803 inreisverboden waarvan 460 inreisverboden voor 8 jaar – door de Koning nog 32 KB’s tot uitzetting getekend en door mij 29 MB’s tot terugwijzing. Aan elk van die KB’s en MB’s ging een vaak maandenlange procedure vooraf. Nu kunnen we kordaat optreden en het verblijf van criminele vreemdelingen veel sneller intrekken.”

Langere inreisverboden

“De wettelijke limiet voor de inreisverboden bij MB’s en KB’s, die vroeger beperkt waren tot maximaal 10 jaar, verdwijnt. Voortaan kunnen aan zware criminelen of Syriëstrijders inreisverboden van langere duur worden opgelegd, die gelden voor de ganse Schengenzone.”

Dit zijn slechts enkele van de genomen maatregelen in de strijd tegen criminele vreemdelingen.