Brussel – Nederlandstalige zorg maar politiek zwijgt als vermoord

dokterNederlandstalige zorg voor Nederlandstalige Brusselaars? Politiek zwijgt als vermoord!

“Het is schrijnend dat huisartsen naar de rechtbank moeten stappen om ervoor te zorgen dat hun Nederlandstalige patiënten in Brussel in het Nederlands terecht zouden kunnen bij de wachtdienst”, reageert Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene op het nieuws dat de BHAK (Brusselse Huisartsenkring) gedagvaard wordt. “Het is hallucinant dat we moeten rekenen op idealistische huisartsen om Nederlandstalige zorg in Brussel af te dwingen. De Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en sp.a laten de Nederlandstalige patiënten aan hun lot over, net zoals bevoegde ministers De Block (Open Vld) en Vandeurzen (CD&V).”

Enkele Nederlandstalige huisartsen stellen een dagvaarding in kortgeding in tegen de Vlaamse Brusselse Huisartsenkring (BHAK) om de doorstart van de zogenaamde ‘tweetalige wachtdienst’ te verhinderen. In het kader van deze ‘tweetalige wachtdienst’ wordt de wachtdienst georganiseerd door een Brusselse vereniging, de GBBW, gedomineerd door Franstalige huisartsen. Een groep Nederlandstalige huisartsen trok al langer aan de alarmbel omdat de Nederlandstalige zorg in het kader van de wachtdienst ernstig in het gedrang zal worden gebracht. Maar er wordt naar hen niet geluisterd en de politiek weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. De huisartsen zagen dan ook geen andere mogelijkheid meer dan de rechtbank om een Nederlandstalige dienstverlening in het kader van de wachtdienst af te dwingen.

“Een lovenswaardig initiatief, maar het is erg dat het op die manier moet gebeuren”, vervolgt Dhaene, “het is hallucinant dat Nederlandstalige patiënten in Brussel op initiatieven van idealistische huisartsen moeten rekenen om Nederlandstalige zorg te krijgen. En helemaal schrijnend dat huisartsen hun hoop moeten stellen in een rechter omdat de (vele) bevoegde ministers en politici hun verantwoordelijkheid niet willen opnemen. Het gebrek aan Nederlandstalige zorg kan in ernstige situaties zelfs levensbedreigend zijn. Is het dan pas dat de politiek wakker zal schieten?”

“Bovendien is er niet alleen een probleem van taal in dit dossier”, aldus Dhaene: “De subsidies van de Vlaamse BHAK worden onvoorwaardelijk doorgestort naar een Brusselse vzw, de GBBW, gedomineerd door Franstalige huisartsen. Daar waar Vlaanderen wel controle kan uitoefenen op de (financiële) werking van de Vlaamse BHAK, heeft ze geen enkele bevoegdheid over de Brusselse GBBW.”

Dhaene benadrukt tenslotte dat de organisatie van de wachtdienst binnen de GBBW niet alleen onwenselijk is, maar ook onwettig. “De wet vereist dat de wachtdienst georganiseerd wordt door een erkende huisartsenkring. De GBBW is dit niet. Naast politieke onwil overtreedt men dus ook de wet. Ik heb bewondering voor deze daadkrachtige huisartsen en ik hoop van harte dat ze bij de rechter wél gehoor krijgen”, besluit Dhaene.