ROTARACT EEKLO-MEETJESLAND schenkt AED

ROTARACT EEKLO-MEETJESLAND schonk zaterdagmorgen in samenwerking met de vzw heartsaver een AED met buitenkast. ROTARACT EEKLO-MEETJESLAND bestaat uit een dertigtal jongeren tussen 18 en 30 jaar die zich naast hun studies of job ook inzetten voor een betere levenskwaliteit in hun omgeving. Dit doen ze enerzijds door fundraising activiteiten zoals Het Bal. Anderzijds trachten ze zoveel mogelijk van deze centjes terug te geven aan degene die het nodig hebben. Dit gebeurt niet door passief cheques uit te schrijven, maar door actief deel te nemen aan (sociale) activiteiten en projecten in het Meetjesland en dit was er één van.
Image00002
Op de foto dagelijks verantwoordelijke Luc Ketele, in de achtergrond Rufy baeke lid raad van bestuur. Peter van de vereniging heartsaver is de bekende Prof. Pedro Brugada (niet op de foto).

De AED werd zaterdagmorgen om 11:00u geïnstalleerd op de hoek van de Zuidstraat en de A. De Taeyestraat in Kaprijke. De AED bevindt zich in de omgeving van een sociale woonwijk, sporthallen, scholen, een lokaal v/d jeugdvereniging en de verkaveling Hippoliet van Peene. Dat wil zeggen dat deze plaats meer dan geschikt is om daar een AED toestel op te hangen. In aanwezigheid van de leden van ROTARACT EEKLO-MEETJESLAND en van vzw Heartsaver werd deze dus afgelopen zaterdag officieel geplaatst.
Image00004
Het is natuurlijk een open deur instampen om te zeggen hoe blij deze mensen van heartsaver zijn met dit genomen initiatief. Uiteraard ze dat hij nooit zal hoeven gebruikt te worden maar ingeval van nood is hij toch ter beschikking en kan hij gebruikt worden. vermelden we nog even dat De installatie is mogelijk gemaakt dankzij de goedkeuring van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij, waarvoor hartelijk dank natuurlijk!
Image00001
Het infobord met instructies en bord met vermelding van Rotaract Eeklo-Meetjesland wordt eerstdaags nog geïnstalleerd zodat iedereen weet dat het initiatief genomen werd door deze jonge mensen. De AED werd in ontvangst genomen door bewoner N. die de AED als een goede huisvader geregeld zal controleren op de goede werking! Mensen die meer inlichtingen wensen over heartseaver die kunnen terecht op: https://www.facebook.com/Heartsaver.