Nieuwe regels omtrent handelshuur

huren

Nieuwe regels omtrent handelshuur – Vlaams Parlement keurt regels voor pop-uphuur goed

Het Vlaams Parlement keurde vandaag nieuwe regels omtrent handelshuur voor pop-upwinkels goed. De nieuwe regels moeten onder andere rechtsonzekerheid voorkomen bij huurder en verhuurder. Met dit decreet wil N-VA ook korte huurcontracten binnen een wettelijk kader eenvoudiger maken.

“Dit decreet slaat een driedubbele slag. De eenvoudige regels nemen de drempels voor startende ondernemers weg, als hun handelsconcept niet aanslaat hoeven ze geen drie jaar huur te betalen. We geven de eigenaars van winkelpanden de zekerheid die ze zoeken. En we reiken lokale besturen een puzzelstukje aan in hun beleid tegen leegstaande handelspanden,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys die vorig jaar zelf een pop-upcafé op de Oude Markt in Leuven uitbaatte. “Het probleem vandaag is dat eigenaars van winkelpanden vaak verkiezen hun pand leeg te laten staan boven het tijdelijk te verhuren omdat ze vrezen dat de strenge handelshuurwet van toepassing zal zijn. Daar maken we nu komaf mee. We laten ondernemers ondernemen en eigenaars op beide oren slapen”, vult zijn collega Jos Lantmeeters aan.

Pop-up in cijfers
Tijdelijke winkels worden steeds populairder. “Pop-uphandelszaken sprongen de afgelopen twee jaar in een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten uit de grond. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Zij tekenden ook op dat 16 procent van de lokale besturen tijdelijke handelszaken ondersteunen met bijvoorbeeld subsidies of materiële ondersteuning bij de herinrichting van het handelspand. Handelspanden blijven nog te vaak leeg staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy.

Springplank naar duurzame handel
Eigenaars van panden staan niet te springen om hun panden voor korte termijn te verhuren door de rechtsonzekerheid die er vandaag bestaat rond kortetermijnhuurcontracten. Dit decreet neemt alle juridische onzekerheid voor huurder en verhuurder weg met duidelijke afspraken over beëindiging, lasten en mogelijkheden tot verbouwing.

In 2013 startten 7.476 bedrijven in de kleinhandel en 4.603 in de horeca, samen goed voor 17 procent van de starters. Maar in de horeca bijvoorbeeld bestaat vijf jaar na oprichting bijna de helft van de ondernemingen niet meer. “We willen tijdelijke concepten inzetten als springplank naar duurzame investeringen in kleinhandel zoals de gemeenten Kapellen en Genk bijvoorbeeld al bewezen hebben. Daarmee stimuleren we innovatieve concepten en zorgen we voor een hogere overlevingsgraad voor starters”, aldus Parys.