Instroom van nieuwe asielzoekers is teruggevallen

sprijdingsplan

Instroom van nieuwe asielzoekers is teruggevallen

Op het hoogtepunt van de asielcrisis stelde de regering een spreidingsplan op dat, indien nodig, geactiveerd kon worden om te voorzien in bijkomende lokale opvang. Door het stilvallen van de asielinstroom heeft de regering nu beslist om dat spreidingsplan niet te activeren. “De sluiting van de Balkanroute laat zich voelen, maar is niet de enige factor die deze spectaculaire terugval verklaart”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Het doortastende beleid van deze regering werpt eveneens zijn vruchten af.”

De instroom van nieuwe asielzoekers is teruggevallen van 6.360 in september naar 836 in mei. “De instroom neemt hier sneller af dan in onze buurlanden, wat impliceert dat ook onze eigen inspanningen renderen”, aldus Francken. Daarmee verwijst hij onder meer naar het tijdelijk maken van het verblijfsstatuut voor erkende vluchtelingen en de doorgedreven informatiecampagnes per brief en via sociale media.”
Afbouwplan in de maak

Door de komst van extra medewerkers bij de asieldiensten ligt het aantal eindbeslissingen nu meer dan dubbel zo hoog als het aantal binnenkomende asielzoekers. Daardoor daalt de opvangpopulatie razendsnel. “Van een piek van 33.020 zijn we al teruggevallen naar 28.617 mensen in de opvang”, stelt Francken vast. “Het is dan ook evident dat we het spreidingsplan, dat goed is voor 5.000 bijkomende opvangplaatsen, niet gaan activeren.”

De bezettingsgraad van de opvangcentra is intussen ook al gedaald: van 98 naar 81 procent. “Vandaag hebben we al meer dan 6.500 bedden op overschot. Die kosten allemaal geld, dus maken we nu al werk van een afbouwplan. Aan de huidige instroom en uitstroom kunnen we geleidelijk 10.000 bedden schrappen en tegelijk toch een veilige buffercapaciteit aanhouden”, meent Francken.
Inspanningen OCMW’s honoreren

Hoewel het spreidingsplan nog niet geactiveerd was, hebben verschillende gemeenten toch al bijkomende inspanningen gedaan. “Ik sta erop om die ook te honoreren. Het is niet de bedoeling dat de OCMW’s verliezen leiden door hun voluntarisme in dit dossier”, besluit Francken.