Arco – Verantwoordelijken moeten duidelijkheid scheppen

arcoArco – Verantwoordelijken moeten duidelijkheid scheppen

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie stelt dat een waarborgregeling voor financiële coöperatieven zoals Arco in strijd is met de grondregels van de Europese Unie. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen wel gevolgd door het Europees Hof dat de definitieve beslissing neemt. “Voor de coöperanten is een bijdrage van andere partijen dan de overheid de enige vorm van vergoeding die niet betwist zal worden”, stelt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker.

Voor advocaat-generaal Juliane Kokott is de Belgische garantie voor de financiële coöperaties van de Arco-groep in strijd met het Unierecht. Daarmee komt de eerste duidelijke uitspraak van een gezaghebbende instantie die de bal niet langer kan doorschuiven. De beslissing is evenwel nog niet definitief. Die moet komen van het Hof zelf, dat in de meeste gevallen het advies van de advocaat-generaal volgt.

Voor N-VA-Kamerlid Peter Dedecker komt het advies niet als een verrassing: “Ik heb steeds gezegd dat de waarborgregeling van de vorige regering kaduuk en onhoudbaar was. Ook toenmalig gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene waarschuwde daar op voorhand al voor. Dit wordt nu opnieuw bevestigd.”

Bij een definitieve uitspraak zal de regering moeten onderzoeken in hoeverre en op welke manier een eventuele gedeeltelijke schadeloosstelling kan passen binnen de krijtlijnen die het Europees Hof zal trekken. De vergoeding van de coöperanten met belastinggeld werd betwist door zowel gedupeerden van andere financiële instellingen, als de Europese Commissie.

De enige vergoeding aan de coöperanten die volgens Dedecker niet zal betwist worden, is de vergoeding die de verantwoordelijken zelf betalen, met name het ACW en aanverwante instellingen: “ACW-voorzitter Develtere stelde reeds in zijn boodschap ter gelegenheid van de feestdag van de christelijke arbeidersbeweging dat het ACW daartoe bereid is. Het ACW heeft daar overigens de middelen toe. Men beschikt over de 115 miljoen euro die het ACW ontving voor de afkoop van de winstbewijzen die volgens verschillende specialisten de coöperanten toebehoorden, de miljoenen euro’s aan dividenden uit Arcofin en een ruime vastgoedportefeuille. Ik roep hen dan ook op klaarheid te scheppen over een bijdrage aan de schadevergoeding en een einde te maken aan de onzekerheid voor de coöperanten.”