Haaltert – Gina Verbestel Open en Liberaal volgt oppositie

Gina Verbestel en Dany Van Den Steene

Haaltert – Gina Verbestel Open & Liberaal volgt oppositie

De meerderheidspartijen N-VA en Sp.a reageren teleurgesteld op de houding van coalitiepartner Open & Liberaal tijdens de gemeenteraad van 30 mei 2016.

Bij de aanvang van de gemeenteraad nam CD&V fractievoorzitter Phaedra Van Keymolen het woord en uitte haar ongenoegen aan het adres van de voorzitter om bepaalde punten die de voltallige oppositie had aangebracht niet te hebben willen opnemen in de agenda van deze raadszitting. De voorzitter argumenteerde dat twee van de vier ingediende punten niet voldeden aan de vormvereisten zoals voorzien in het gemeentedecreet (de noodzakelijke toelichting ontbrak) en zei dat deze punten opnieuw kunnen ingediend worden, conform het decreet, voor de gemeenteraadszitting van juni.

Uit protest tegen deze gang van zaken verliet de voltallige oppositie de zaal. Schepen Verbestel van de meerderheidspartij Open & Liberaal maande haar partijgenoten aan mee de zaal te verlaten waardoor de raad niet meer in aantal was om geldig te vergaderen en de zitting niet meer kon verdergezet worden.

Het is gissen naar de bedoelingen van Schepen en OCMW-voorzitter Verbestel met deze actie maar het is duidelijk dat het vertrouwen bij de coalitiepartners hierdoor een ferme knauw heeft gekregen. N-VA en Sp.a betreuren deze gang van zaken, temeer daar in de afgelopen drie jaar heel constructief en respectvol kon worden samengewerkt met de drie partijen. Zij hopen dat de plooien nog kunnen gladgestreken worden en dat de strategische spelletjes in voorbereiding van de verkiezingen van 2018 toch nog even opgeborgen worden. Haaltert kan er alleen maar wel bij varen.

Reactie burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) op het voorval tijdens de gemeenteraadszitting van 30/05/2016

KLARE WIJN…

Vanavond werd hier op deze gemeenteraadszitting een zwarte bladzijde geschreven die latere generaties meewarig vol ongeloof zullen beoordelen als het zoveelste blijk van diepgewortelde spelletjespolitiek waar eigenbelang primeert over het algemeen gemeentebelang. Waarom verlaat een coalitiepartner die na de laatste verkiezingen in een project van verandering is gestapt om eindelijk een einde te maken aan een decennialang bestuur van de gemeente door één partij?

Hebben wij als nieuwe coalitie toen niet een volwaardig alternatief geboden voor het jarenlange, door één persoon gedomineerde, gemeentebestuur?

Ik meen met trots en fierheid – niettegenstaande deze onverwachte slag onder de gordel door wat ik dacht een loyale partner te zijn – te mogen zeggen dat wij op goeie weg waren.

Met open vizier zijn wij er aan begonnen.

Wij kunnen dan ook niet begrijpen waarom Open en Liberaal – nochtans gedurende de ganse legislatuur altijd een loyale partner gebleken die samen met ons de lijnen uittekende – nu haar kat stuurde wanneer wij zaterdag een vergadering van de meerderheidsgroep samen riepen. Gina tu quoque??

Moeten wij deze “coup” van vanavond dan ook niet zien in het ruimer kader van de volgende verkiezingen als het zoveelste manoeuvre van de geheime minnaars om de huidige coalitie uit verband te spelen?

Hoelang is dit spelletje reeds aan de gang?

Ik meen met zekere trots en fierheid te mogen stellen dat het financieel beleid – trouwens collegiaal uitgezet door alle coalitiepartners – heel gezond is en wij de beschikbare middelen optimaal hebben aangewend.
Wat de gemeentebelastingen betreft wil ik alleen zeggen dat niemand een omelet kan bakken zonder eieren te breken? Wij hebben geen pleisters op houten benen geplakt maar duurzaam geïnvesteerd in de toekomst. Gemeentebelastingen nu terug verlagen getuigt van goedkoop populisme door proberen te scoren bij een bevolking die heel goed weet dat dit niet kan zonder te raken aan de kansen op een goed leven van onze kinderen en kleinkinderen!
Onze meerderheid heeft nooit achteloos omgesprongen met de gemeentefinanciën maar doet dit juist als een goede pater familias. Trouwens welke Haaltertenaar heeft geen spaarpotje klaar dat hij eventueel kan aanspreken in geval van een crisissituatie?

Het ligt niet in onze aard om modder te gooien maar het is onze plicht te communiceren omdat elke inwoner van deze mooie gemeente het recht heeft te weten welk gekonkelfoes er achter de schermen wordt en werd en wordt gespeeld in het verleden en heden bij de vorming van de huidige coalitie. Wij kunnen deze gang van zaken waarbij men terugkeert naar de vriendjespolitiek van weleer alleen maar betreuren… Laat de maskers nu maar afvallen.

Mevrouw Verbestel maakt een duidelijke keuze zoals in 2012.. om met woorden van 2012 te zeggen door dhr Michiels: Iemand die predikt democraat te zijn laat na democratische genomen beslissingen uit te voeren en gemaakte afspraken te respecteren. Iemand die beweert een warm hart te hebben voor zijn gemeente, laat die gemeente vandaag en zijn coalitiepartners in de kou .

Als Spa en N-va fractie blijven we geloven in constructief overleg , enkel en alleen in het belang van onze gemeente.