...

Examens gaan door ondanks staking

schoolOplossing voor studenten die niet in hogeschool geraken – EXAMENS HOGESCHOOL ODISEE GAAN DOOR ONDANKS STAKING

De aangekondigde staking van dinsdag 31 mei heeft geen invloed op de examenregeling bij hogeschool Odisee. De ervaring leert dat bij aangekondigde stakingen bijna alle studenten tijdig op de hogeschool geraken. Voor studenten die wegens de staking niet aan de examens kunnen deelnemen, wordt een oplossing gezocht.

De socialistische en christelijke vakbond hebben voor 31 mei een stakingsaanzegging ingediend bij het spoor. De actie kadert in het algemeen protest bij de overheidssector die dag. “Hogeschool Odisee neemt geen specifieke maatregelen om eventuele gevolgen van de staking op te volgen”, aldus Inge De Schuyter, coördinatie Communicatie en Studieadvies.

Oplossing
“De ervaring leert dat bijna alle studenten tijdig op de hogeschool geraken. Voor studenten die wegens de staking toch niet aan een examen kunnen deelnemen, wordt een oplossing gezocht. Die bestaat er meestal in dat het examen op een latere datum wordt georganiseerd, voor de samenkomst van de examencommissies. Uiteraard worden op die examens andere vragen gesteld. Studenten die omwille van de staking te laat komen, hebben recht op de voorziene tijd”, vertelt Mieke Vanhoorne, coördinator dienst Planning van de Technologiecampus Gent. “Ook voor zieke studenten wordt dezelfde regeling gehanteerd. Er zijn ook wel eens Erasmusstudenten of topsportstudenten die omwille van diverse redenen niet kunnen deelnemen aan een gepland examen.“

11.170 examens
De examenperiode bij Odisee start op 30 mei en loopt tot 18 juni. In totaal worden op de Technologiecampus Gent 11.170 examens afgelegd. Maandag 13 juni is een topdag met 814 studenten die examen afleggen.