...

N-VA vraagt om grondige doorlichting B-FAST

bfast

N-VA vraagt om grondige doorlichting B-FAST

N-VA-Kamerleden Renate Hufkens en Rita Bellens vragen om een grondige doorlichting van B-FAST, het Belgische urgentieteam dat in actie komt bij buitenlandse rampen. Tijdens de laatste reddingsmissie in Nepal werd het duidelijk dat de organisatie niet van een leien dakje liep. Bovendien blijkt dat er in het verleden meermaals uitzonderingsmaatregelen zijn genomen onder voormalig minister Onkelinx in het voordeel van huidig B-FAST-rampenmanager Geert Gijs. N-VA is dan ook vragende partij voor een organisatorische en financiële audit van B-FAST, die de mistoestanden uit heden en verleden in kaart brengt. “Het is jammer dat zulke wantoestanden het imago beschadigen van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor B-FAST”, aldus beide Kamerleden.

Het Belgische B-FAST-team, onder meer onder auspiciën van de FOD Buitenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid, heeft een gerenommeerde reputatie als het aankomt op humanitaire reddingsacties in het buitenland. Dat het soms ook tekortschiet, werd pijnlijk duidelijk na de reddingsoperatie in Nepal. Ondanks het enorme engagement van de vrijwilligers keerde het team onverrichter zake terug. “Het is onaanvaardbaar dat de evaluatie van deze missie zo lang uitblijft”, zegt N-VA-Kamerlid Rita Bellens, die vragende partij is voor een grondige organisatorische-financiële audit van de organisatie. “Na een jaar heb ik nog steeds geen afdoende antwoord over het kostenplaatje van de missie naar Nepal of de andere missies.” De financiering van B-FAST komt van vijf overheidsdepartementen en blijkt dus behoorlijk complex. Daarom pleit de N-VA-fractie ervoor om het Rekenhof in te zetten.

Maar niet enkel de organisatie en coördinatie van B-FAST blijken een achilleshiel. Ook bij bepaalde bewegingen in het verleden kan men vraagtekens plaatsen. Het wapenschild van huidig B-FAST-topman en ridder Geert Gijs werd destijds betaald door de FOD Volksgezondheid. Het ging hier over een wapenschild ter waarde van 3.700 euro. Renate Hufkens: “Hij is in 2012 tot ridder geslagen – een titel die overerfbaar is – als enige ooit op Volksgezondheid. Het is bovendien niet gebruikelijk dat de kosten hiervoor gedragen worden door de werkgever.” Tevens heeft hij zijn functie als diensthoofd rampenmanagement te danken aan een geste van toenmalig minister Onkelinx die – door aanpassing van het KB – de deur openzette voor Geert Gijs, die toen niet in het bezit was van het vereiste diploma. Verder gaan er geruchten over persoonlijk misbruik van dienstwagens. Hufkens: “Dit soort cliëntelisme hoort niet thuis in een moderne overheidsorganisatie.”

Bij Reynders is te horen dat hij het dossier binnenkort aan de regering voorlegt.