...

Reactie Gwendolyn Rutten op ontslag Annemie Turtelboom

ruttenReactie voorzitter Gwendolyn Rutten op ontslag Annemie Turtelboom

Als voorzitter neem ik kennis van de beslissing van Annemie Turtelboom. Ik respecteer haar keuze om het mandaat van Viceminister-president neer te leggen en terug te keren naar de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ik dank Annemie voor haar inzet voor de partij en haar werk als minister. Ze was de afgelopen 8 jaar een vaste waarde in de verschillende regeringen, zowel op Migratie als op Binnenlandse Zaken waar ze rampen en vaak zeer moeilijke situaties op een bijzonder professionele manier heeft aangepakt. Op Justitie legde ze als minister de basis voor de justitiehervorming die jarenlang geblokkeerd zat maar vandaag op het terrein wordt uitgerold. Telkens opnieuw gaf ze daarbij blijk van lef en doorzettingsvermogen. Ook in de Vlaamse Regering heeft ze bakens verzet; tot en met de verantwoordelijkheid om de schuldenberg uit het verleden op te kuisen.

Aansluitend op deze verklaring zal ik onmiddellijk het uitgebreid partijbestuur bijeen roepen en daarna over haar opvolging communiceren.