Brandweerwedstrijden en Jeugdbrandweerwedstrijden

brandweerProvinciale en Nationale brandweerwedstrijden en Jeugdbrandweerwedstrijden te Oudenaarde op 14 mei 2016

Sinds ruim 49 jaar worden in België Brandweerwedstrijden volgens het internationaal C.T.I.F. (Comité Technique International de prévention en d’extinction du Feu) reglement georganiseerd.

Deze wedstrijden worden provinciaal en nationaal ingericht en dienen tevens als selectieproeven voor deelname aan de internationale wedstrijden welke om de vier jaar ingericht worden door het C.T.I.F.

Dit jaar staat brandweer Oudenaarde in voor de organisatie van de Provinciale en Nationale Wedstrijden en Jeugdbrandweerwedstrijden te Oudenaarde op zaterdag 14 mei 2016.

Deze provinciale en nationale wedstrijden bestaan uit twee gedeelten. In een eerste gedeelte dient een brandweeropstelling uitgevoerd te worden door een ploeg van 9 man met klaarliggend materieel. Aan een motorpomp worden vier zuigslangen gekoppeld. Een voedingslijn, bestaand uit 2 slanglengten van diameter 70 mm en twee aanvalslijnen diameter 45 mm dienen uitgelegd te worden.

Alle bewerkingen zijn beschreven in het reglement en worden door een nationaal juryteam nauwlettend gevolgd. Voor elke onjuiste handeling worden strafpunten aangerekend.

Het tweede gedeelte bestaat uit een aflossingswedstrijd waar de negen ploegleden elk 50 m dienen af te leggen en waarbij onderweg drie hindernissen moeten genomen worden, nl. door een koker met diameter 70 cm en 8 m lengte, over een muur springen met 1,50 m hoogte en over een evenwichtsbalk lopen van 6 m lengte.

De deelnemende ploegen worden in twee categorieën geklasseerd volgens ouderdom. In de
A- reeks treden ploegen aan waarvan de gezamenlijke ouderdom van de negen ploegleden minder dan 270 jaar bedraagt.
In de B-reeks, met gezamenlijke ouderdom van meer dan 270 jaar, wordt per 10 jaar boven de 270 telkens één bonificatiepunt toegekend.

Dit vraagt uiteraard een intensieve training. Aanvankelijk wordt eenmaal per week geoefend, maar naarmate de periode van de wedstrijden nadert wordt dit opgedreven tot twee en zelfs drie oefeningen per week. Elke beweging wordt tot in het kleinste detail ingeoefend. Routine en concentratie zijn naast fysieke conditie de belangrijkste factoren om aan de top te blijven.

brandweer1In 1977 werd de aanvalswedstrijd uitgevoerd in 65 seconden. Ondertussen is de tijd voor de aanvalswedstrijd terug gebracht tot amper 43 seconden.

Naast de twee ploegen uit de brandweerpost Oudenaarde, neemt ook een ploeg van de brandweerpost Kruishoutem deel aan de wedstrijden.

De ploegen van Oudenaarde en Kruishoutem zijn in het buitenland niet onbekend. Ze waren aanwezig op de internationale wedstrijden te Trento – Italië (1977), Böblingen – Duitsland (1981), Vöclabruck – Oostenrijk (1985), Warschau – Polen (1989), Berlijn – Duitsland (1993), Herning – Denemarken (1997), Kuopio – Finland (2001), Varazdin – Kroatië (2005), Ostrava – Tsjechië (2009) en Mulhouse – Frankrijk (2013).
Bovendien waren beide ploegen aanwezig op verschillende vriendschappelijke wedstrijden in Italië, Oostenrijk, Duitsland en Nederland.

Volgend jaar gaan de internationale wedstrijden door in Villach – Oostenrijk (2017).

Naast deze provinciale en nationale wedstrijden zal ook de jeugdbrandweer kampen voor de titel.
Verscheidene brandweerposten beschikken immers over een afdeling “Jeugdbrandweer” waar jongens en meisjes tussen 12 en 17 jaar opgeleid worden als voorbereiding voor het toetreden tot het korps.
Ook zij houden jaarlijks een wedstrijd, bestaand uit drie onderdelen:
1. Brandweeroefening waarbij evenals bij de volwassenen met klaarliggend materieel een brandweeropstelling moet uitgevoerd worden;
2. Aflossingswedstrijd met hindernissen
3. Snelheidsoefening waarbij 8 slangen van elk twintig meter moeten aan mekaar gekoppeld worden en de ganse leiding in een rechte lijn moet liggen.

Het organisatiecomité van de Brandweerpost Oudenaarde is reeds weken intens aan het werk om alles gesmeerd te laten verlopen op 14 mei. De taken werden verdeeld onder werkgroepen die elk instaan voor een onderdeel van de organisatie.
Vanwege het Stadsbestuur werd de medewerking verkregen voor het gebruik van het Burgemeester Thienpontstadion met bijhorende accommodaties van kleedkamers en wasplaatsen.

De dagindeling is als volgt ingedeeld:
o 7u30: ontvangst van ploegen en juryleden (sportterrein)
o 08u00: aanvang vrije oefeningen met medewerking van de juryleden (sportterrein)
o 10u00: aanvang Provinciale sportwedstrijden (sportterrein)
o 11u30: middagmaal mits voorintekening (einde 13u30) (sportterrein)
o 13u45: opstellen in werkuniform voor openingsplechtigheid (sportterrein)
o 14u00: openingsplechtigheid (sportterrein)
o 14u30: aanvang nationale sportwedstrijden (sportterrein)
o 17u45: opstellen sluitingsplechtigheid (kazerne brandweerpost Oudenaarde)
o 18u00: bekendmaking uitslag (kazerne brandweerpost Oudenaarde)
o 19u00: receptie voor de juryleden, de officieren en de ploegverantwoordelijken (kazerne brandweerpost Oudenaarde)

Als nu nog de medewerking kan verkregen worden van de weergoden belooft het op 14 mei op het Sportstadion een Brandweer-hoogdag te worden met sportieve wedstrijden.

Wij hopen dat er ook belangstelling zal zijn vanuit andere brandweerposten en heten dan ook iedereen welkom op deze wedstrijden.

Kpt. Daragas Dirk