...

Pluimstraat Haaltert wordt schoolstraat

school sint goriksPluimstraat wordt omgetoverd in “SCHOOLSTRAAT”

Een veilige schoolomgeving, dat willen we toch allemaal… Daarom hebben de directie van Sint-Gorik, het gemeentebestuur en de politie samen het initiatief genomen tot het opstarten van een proefproject: genaamd “SCHOOLSTRAAT”.

Vanaf 11 april, na de paasvakantie, wordt het gedeelte Pluimstraat ter hoogte van de basisschool Sint-Gorik ingericht als “SCHOOLSTRAAT”.

Dit betekent dat op schooldagen alle gemotoriseerd verkeer verboden is ter hoogte van de school tussen 8.00 uur – 9.00 uur, tussen 11.00 uur – 12.00 uur (woensdag) en tussen 15.00 uur en 16.00 uur (andere schooldagen). Ter hoogte van het kruispunt Pluimstraat – Achterstraat zal hiertoe de nodige signalisatie geplaatst worden en tijdens de proefperiode zal in de Pluimstraat ter hoogte van de school een nadar met de nodige signalisatie geplaatst worden, tijdens de uren dat gemotoriseerd verkeer verboden is.

De groene parking (parking ter hoogte van Warandepark tussen Achterstraat en Pluimstraat) zal langs de kant van de Pluimstraat opengemaakt worden.
Op wandelafstand (max.200meter) van de school is er een groot aanbod aan parkeerruimte (Muisstraat, groene parking, jeugdheem, ter hoogte van de Warande en post). Bovendien is er langs de Pluimstraat enkel beperkt lokaal verkeer.

Om deze redenen zijn politie en gemeentebestuur samen met de schooldirectie van oordeel dat de Pluimstraat opportuniteiten biedt tot een inrichting als “SCHOOLSTRAAT”. De schooldirectie informeerde inmiddels ouders en personeel via de schoolkrant van de wijzigingen. Bij opstart van het project zal opvolging gebeuren door politie. Indien het proefproject positief beoordeeld wordt, zal de nadar vervangen worden door automatische slagbomen of elektronisch gestuurde paal.