Maatregelen betreft wegversperringen

camionNaar aanleiding van de wegversperringen op enkele snelwegen en nationale wegen, industriezones en andere strategische plaatsen, vooral in het Waals Gewest maar met gevolgen voor het hele land, komen de brandstofbevoorrading van de nood- en interventiediensten, luchthavens en gevoelige collectiviteiten en de economische activiteiten van het land in het gedrang.

Rekening houdend met dit grote risico voor de veiligheid van de bevolking en het socio-economisch leven van het land, heeft de minister van Binnenlandse Zaken, in overleg met de betrokken provinciegouverneurs, op woensdag 6 april een federale fase van crisisbeheer afgekondigd.

Nationale coördinatie

Om alle middelen te kunnen coördineren en de operaties te kunnen opvolgen, heeft de minister van Binnenlandse Zaken op woensdag 6 april rond 12u30 een federale fase van crisisbeheer afgekondigd. Hij deed dit tijdens een overlegvergadering die in het Crisiscentrum georganiseerd werd op verzoek van de door de situatie getroffen Waalse gouverneurs. De betrokken overheden en diensten op nationaal, gewestelijk en provinciaal niveau volgen de situatie op het terrein dan ook op de voet.

Met het oog op de vitale en prioritaire bevoorrading van de hulpdiensten en gevoelige collectiviteiten (zoals ziekenhuizen, rusthuizen, …), hebben de betrokken provinciegouverneurs hun provinciaal coördinatiecomité samengeroepen om in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen en zelfs de nodige opvorderingsbeslissingen te nemen.

Besliste Acties

Om de huidige situatie te deblokkeren, worden vanaf woensdag 6 april, 16u, de volgende specifieke maatregelen beslist en geïmplementeerd:

– Overleg over het beheer van de openbare ruimte: zoals reeds het geval sinds het begin van de wilde acties, onderhandelen de politiediensten in een eerste fase op het terrein met de groepen van vrachtwagenchauffeurs om de wegversperringen op te heffen;

– Als dit overleg niks oplevert, zal de politie interveniëren om de doorgang vrij te maken. De Federale Politie heeft, samen met de Lokale Politie, de nodige middelen ingezet voor die acties. Er zal hierbij een beroep gedaan worden op private takelfirma’s. Naast een eventuele administratieve aanhouding zou een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen overwogen kunnen worden, evenals gerechtelijke vervolgingen.