...

Wat is er met de kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen

pillen1De kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen wordt streng bewaakt. Pharma.be heeft kennis genomen van de studie van Testaankoop over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen.

pharma.be wijst op het continue proces waarin de kwaliteit en werkzaamheid van een geneesmiddel, doorheen zijn hele levenscyclus, wordt bewaakt, door vele tientallen, zoniet honderden personen bij de overheid, bij de producenten en in de distributie, bij de voorschrijvende artsen, en de afleverende apothekers.

Dit proces van kwaliteitsbewaking begint bij de wetenschappelijke evaluaties door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondsheidsproducten (FAGG) vooraleer een geneesmiddel tot de markt wordt toegelaten. Een bijkomende wetenschappelijke evaluatie volgt desgevallend in de schoot van het RIZIV tijdens de terugbetalingsprocedure.

Daarnaast zijn er bijzonder strenge controles tijdens de productie en distributiefase. En eens het geneesmiddel afgeleverd werd, ten slotte, is een firma verplicht om elke melding van een ongewenste bijwerking nauwgezet op te volgen (dit is de zogenaamde ‘farmacovigilantie’).

pharma.be stelt uit een steekproef van de databank vast dat Testaankoop, bij zijn evaluatie om bepaalde geneesmiddelen af te raden, overwegend verwijst naar ongewenste nevenwerkingen. Die ongewenste bijwerkingen zijn evenwel allemaal gekend, en, zoals de wet het voorschrijft, nauwkeurig opgenomen in de bijsluiter.

“Wat de vrij te verkrijgen geneesmiddelen betreft, is het standpunt van de industrie duidelijk: geneesmiddelen zijn geen snoepjes.”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be de Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. “De industrie pleit al jaren voor een voorzichtig en verantwoord gebruik van deze zelfmedicatie. Onder meer via de campagne ‘goed gebruik’. Wat de voorschriftplichtige geneesmiddelen betreft, is het niet onbelangrijk er op te wijzen dat het een gekwalificeerde arts is die het geneesmiddel voorschrijft, en dat de patiënt niet zelf zijn medicatie kan kiezen”.

pharma.be betreurt dat Testaankoop door deze berichtgeving onnodige twijfel zaait bij patiënten die deze medicatie hebben voorgeschreven gekregen, terwijl het voor heel wat onder hen net erg belangrijk is dat ze hun medicijnen op de voorgeschreven wijze blijven nemen.

Wie vragen heeft over zijn geneesmiddel, raden we aan om contact op te nemen met zijn arts of apotheker.