...

Overzicht maatregelen Aalst naar aanleiding van aanslagen in Brussel

Burgemeester Aalst Christoph DHaese 2013 Burgemeester Aalst Christoph D'Haese kl3Overzicht maatregelen in Aalst naar aanleiding van aanslagen in Brussel

Het OCAD bepaalt dat het dreigingsniveau voor het hele land op niveau 4 blijft. De specifieke maatregelen hierover vindt u op www.crisiscentrum.be.

De wijkposten van de Lokale Politie Aalst blijven gesloten tot en met vrijdag. Het politiehuis in de Beekveldstraat 29 te Aalst is het aanspreekpunt voor de burger. In het politiehuis worden identiteits-en veiligheidscontroles uitgevoerd aan de inkom. Extra patrouilles van de Lokale Politie Aalst zullen de komende dagen ingezet worden in het stadscentrum, aan het station en aan de Aalsterse ziekenhuizen.

In het OLV-Ziekenhuis van Aalst krijgen 6 slachtoffers van de aanslagen de nodige medische zorgen. In het ASZ werden 2 lichtgewonde slachtoffers verzorgd.

Brandweerzone Zuid-Oost bood hulp bij diverse interventies in Brussel: 2 ziekenwagens waren stand-by in Neder-Over-Heembeek en ook de Aalsterse MUG was ter plaatse. Momenteel is de situatie voor Brandweerzone Zuid-Oost genormaliseerd, maar de zone blijft in hoge staat van paraatheid. De Lokale
Politie Aalst levert de komende dagen versterking aan de Brusselse zones.

Aan de scholen wordt geadviseerd om geen buitenschoolse activiteiten te laten doorgaan de komende dagen. De scholen dienen niet gesloten te worden en leerlingen mogen de scholen op het einde van de schooldag verlaten. De scholen volgen, net als vandaag, het gewone regime.
Vanaf 16 uur zal de Noord-Zuid-verbinding van de NMBS terug opengaan. Een enkele toegang wordt geopend met versterkte controles. Aalsterse pendelaars die zich in Brussel bevinden, zullen vanaf dan terug de trein kunnen nemen. Er wordt vertraging verwacht.

Op advies van het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken maakt de veiligheidscel Aalst de komende dagen de inschatting of bepaalde grote evenementen al dan niet afgelast dienen te worden.

De gedachten van het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. De regering kondigt drie dagen van nationale rouw af op 22, 23 en 24 maart. De vlaggen van de stadsgebouwen worden halfstok gehangen als teken van rouw.

Uit democratische sereniteit wordt ook de gemeenteraad van deze avond opgeschort.