Wie fraudeert loopt nu snel tegen de lamp

geldWie fraudeert met werkloosheidsuitkeringen loopt nu snel tegen de lamp’

Uit de jaarcijfers van RVA blijkt dat het kruisen van gegevens duidelijk zijn vruchten afwerpt. Na jarenlange stijging van het aantal inbreuken, zien we nu een ommekeer. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘Dankzij de technologie wordt sociale fraude met uitkeringen op termijn bijna onmogelijk. Wie fraudeert loopt steeds sneller tegen de lamp.’

In 2015 legde de RVA 94.355 sancties op, in 2014 waren dat er nog 116.684. Het effect van preventieve controles is ook goed te merken bij de cumulatie van werkloosheidsuitkering en werken in loondienst. Ging het in 2009 nog over een bedrag van meer dan 15 miljoen euro, in 2015 is dit teruggelopen is tot 1,3 miljoen. ‘Dankzij dataminging en datamatching slagen we er steeds meer in fraude aan de bron te stoppen. Zo wordt het alsmaar moeilijker om een werkloosheidsuitkering te cumuleren. Daardoor lopen ook de terug te vorderen bedragen sterk terug’ aldus staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

Toch blijven de opbrengsten aanzienlijk: 12,1 miljoen euro uit niet-toegelaten cumulaties tussen werkloosheid en andere inkomsten (11,9 mio in 2014) en 30,7 miljoen euro uit domiciliefraude (36,7 mio in 2014). Binnenkort zullen sterk afwijkende energiegevens automatisch doorgestuurd worden naar de inspectiediensten. ‘Ook met die maatregel stoppen we fraude aan de voordeur. Dankzij de technologie wordt sociale fraude met uitkeringen op termijn bijna onmogelijk. De cijfers geven een duidelijk signaal: uitkeringen zijn er voor wie het echt nodig heeft, wie fraudeert loopt tegen de lamp’ besluit Bart Tommelein.