Vier op tien fietsen van scholieren niet in orde

0
427

fietsMeer dan 40 % van de fietsen van scholieren niet in orde

Tussen 1 oktober en 15 november controleerde de politie in samenwerking met lokale preventiediensten en de scholen maar liefst 19.600 fietsen van leerlingen uit het secundair onderwijs in West-Vlaanderen. De aanwezigheid en de goede werking van fietsverlichting, reflectoren, remmen en de fietsbel werden gecontroleerd.

Meer dan 40 % van de fietsen, 7.846 in totaal, bleek niet in orde. Van 28 %, zo’n 5.517 fietsen, ontbrak de verlichting of was ze defect.

Controles in het kader van ‘Veilig Fietsen begint met een veilige fiets’

Deze preventieve controles passen in de jaarlijkse campagne ‘Veilig Fietsen begint met een veilige fiets’, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en provinciegouverneur Carl Decaluwé. De campagne ging begin oktober van start en wil vooral jongeren aanzetten om veilig te fietsen. Met een reglementaire fiets rijden en de verkeersregels volgen is de boodschap.

Bijna alle politiezones en/of gemeentelijke preventiediensten namen deel aan de preventieve controles. Daarbij werd gewerkt met een ‘fietscontrolekaart’. Daarop staan de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en enkele tips, onder andere over fietsverlichting. Er werd ook een checklist met de vereisten voor een reglementaire fiets opgenomen.

Nog controles tot eind februari
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de preventieve fase (1 oktober – 15 november) met fietscontroles op school gevolgd door een repressief luik tot eind februari 2016 met controles door de politiediensten op de openbare weg. Deze controles zullen gepaard gaan met geldboetes (55 euro voor een niet-werkende verlichting) of met verkeersklassen voor jongeren onder de 16.

Vergelijking met vorige jaren
Het totaal aantal fietsen dat dit jaar gecontroleerd werd, steeg met 3 % ten opzichte van vorig jaar. Toen werden 19.610 fietsen nagezien en bleek 37 % niet in orde. Ook op het vlak van fietsverlichting is er geen verbetering merkbaar. Ondanks de vele inspanningen van de West-Vlaamse politiezones en lokale preventiediensten blijven de cijfers onrustwekkend stijgen. Het blijvend controleren en repressief optreden is dan ook noodzakelijk.

Een goed werkende fietsverlichting is van levensbelang
Hoewel de verlichting van fietsers vooral in de donkere wintermaanden van levensbelang is, hechten veel jongeren en hun ouders hieraan te weinig aandacht. In de loop van de jaren verdween de dynamo en deed de moderne verlichting op batterijen zijn intrede. Toch rijden veel jonge fietsers ’s avonds nog altijd ‘onzichtbaar’ op de openbare weg. Alle ouders moeten hierbij hun verantwoordelijkheid nemen en zich bewust zijn van de gevaren die hun kinderen lopen als ze rijden zonder fietsverlichting wanneer dit noodzakelijk is.

Gouverneur zoekt meest veilige West-Vlaamse school
Naast de provinciale campagne ‘Veilig fietsen begint met een veilige fiets’ lanceerde gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé eind december een oproep naar alle scholen van het lager en secundair onderwijs in West-Vlaanderen om deel te nemen aan de zoektocht naar de meest verkeersveilige lagere en middelbare school. De zoektocht wil leerlingen tussen 6 en 18 laten stilstaan bij veiligheid in het verkeer via concrete opdrachten. Onder andere een fotowedstrijd en een verkeersquiz komen aan bod. Verder moeten de scholen een eigen campagne bedenken voor veiliger schoolverkeer.

Op donderdag 26 mei strijden de vijf beste basisscholen en de vijf beste secundaire scholen voor de titel. De meest verkeersveilige lagere en middelbare school van West-Vlaanderen winnen een award en een schoolreis naar Bellewaerde. De verkeerscampagne werd op initiatief van de gouverneur uitgewerkt in samenwerking met het pretpark Bellewaerde.