Kippen onvoldoende verdoofd tijdens slachten

kippenKippen onvoldoende verdoofd tijdens slachten

Uit controles op het dierenwelzijn in slachthuizen blijkt dat het in Vlaanderen niet gegarandeerd is dat alle kippen voldoende verdoofd zijn voor de slachting. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) op basis van het auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau. Engelbosch ondervroeg minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hierover en vroeg alle beschikbare methodes te evalueren.

Uit het evaluatierapport van onze slachthuizen blijkt dat de kippen voor de slachting een te lage verdoving krijgen. In 19 van de 25 slachthuizen worden ze ter verdoving ondergedompeld in een elektrisch bad van 60mA (milliampère) in plaats van de Europees verplichte 100mA. Slachthuizen willen zo vermijden dat er karkasbeschadiging zou optreden. Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch stelt voor de kippen te verdoven met CO²-gas zoals nu al in drie slachthuizen gebeurt. “De verdoving is dan 100 procent gegarandeerd en er is geen risico op karkasbeschadiging. Bovendien zijn de kippen dan niet meer bij bewustzijn als ze ondersteboven aan de slachthaken worden gehangen. Nederland is al overgeschakeld op deze manier van verdoving.”

Evaluatie slachtmethodes

Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts bevestigt dat in Vlaanderen aan een lagere stroomsterkte wordt verdoofd, waardoor het risico reëel is dat een aantal dieren onbedwelmd wordt geslacht. Hij gaf aan de slachtmethodes voor pluimvee te evalueren, maar wil eerst een onderzoek van de Universiteit Gent afwachten. Dat wordt begin 2018 afgerond.

Situatieschets

In Vlaanderen gebruiken 19 pluimveeslachterijen waterbadverdoving, drie slachterijen CO²-gas en in drie kleinere slachterijen wordt gewerkt met individuele elektrische kopbedwelming.

De praktijk van waterbadverdoving valt te bekijken.

Bij bedwelming via een elektrisch waterbad worden de kippen eerst levend ondersteboven in haken aan de slachtband gehangen en dan pas ondergedompeld in een elektrisch waterbad. Hoewel Europese richtlijn 1099/2009 een minimum stroomsterkte van 100mA voorschrijft voor dat bad, wordt met goedkeuring van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in Vlaanderen meestal 60 à 80 mA toegepast uit vrees voor karkasbeschadiging.
In Nederland opteren de meeste slachthuizen voor ‘Controlled Atmosphere Stunning’ met CO²-bedwelming. De kippen worden dan eerst verdoofd en dan pas aan de slachthaak gehangen.

In Vlaanderen worden maandelijks meer dan 24 miljoen kippen geslacht.