...

ACLVB kondigt protestacties aan bij BNPP Fortis

ACLBVBNPP Fortis heeft in 2015, 3 miljard 250 miljoen euro dividend uitgekeerd aan BNPParibas, het Franse moederhuis. (1,25 miljard dividend in het begin van het jaar en 2 miljard buitengewoon dividend op het einde van het jaar.)

Eerder in 2013, had de Belgische staat haar 25 % participatie reeds verkocht voor dezelfde som van 3,25 miljard euro. Ter verduidelijking: dat komt overeen met een slordige 200.000 euro per werknemer van BNPP Fortis in België ! In een jaar tijd heeft BNPP Fortis reeds een kwart van zijn eigen waarde aan Parijs uitgekeerd. Deze woensdag, 23 december 2015, moeten de aandeelhouders van BNPParibas Fortis (voor 99,93 % de groep BNPParibas) de laatste transfert van 2 miljard euro goedkeuren.

ACLVB verzet zich tegen deze beslissing om de volgende redenen:

Wij vrezen dat dit het begin is van de financiële ontmanteling van de Belgische bank waardoor de financiële reserves flink worden aangetast. Ter herinnering: de Belgische staat blijft met 11% hoofdaandeelhouder.

Wij vinden dat België niet moet opdraaien voor de enorme boetes die door Amerika opgelegd werden aan BNPParibas omdat zij zich niet aan de reglementeringen gehouden hebben.

Dergelijke buitengewone dividenden zijn voor ons onfatsoenlijk als tegelijkertijd het plan ‘Visie 2020’ wordt aangekondigd waarbij 1050 jobs verloren dreigen te gaan en 2500 mensen noodgedwongen van functie moeten veranderen. Daar bovenop geeft de directie toe dat voor 590 voltijdse jobs (equivalent van 700 personen) geen functie meer binnen de bank kan worden gevonden.

De Liberale Vakbond is solidair met het personeel dat kwaad en diep ontgoocheld is. Het personeel vecht al sinds 2008 om het voortbestaan van de bank en hun steeds hoger liggende objectieven te behalen. Het personeel accepteert niet meer dat het resultaat van hun inspanningen in één keer teniet zou gedaan worden in tijden dat de werkzekerheid meer en meer in vraag wordt gesteld en opnieuw inleveringen zullen gevraagd worden.

Om deze redenen kondigt ACLVB, op het moment dat de aandeelhouders van BNPP Fortis de transactie van de laatste 2 miljard euro goedkeuren, grote protestacties aan in de loop van januari 2016.

Het personeel verdient respect !