Vlaamse Regering investeert in Vlaamse handelskernen

winkelstratenVlaamse Regering investeert in Vlaamse handelskernen

“De Vlaamse Regering maakt 7,25 miljoen vrij om handelskernen te versterken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA). “Het gaat daarbij om drie luiken en heel wat projecten. 1,75 miljoen euro voor 24 steden, gemeenten en handelaarsverenigingen die elk tot 200.000 euro krijgen om hun handelskernen te versterken. Daarnaast kunnen steden en gemeenten nog een beroep doen op 5,5 miljoen euro om handelspanden te laten renoveren of om zelf handelspanden aan te kopen.” De Vlaamse Regering had een totaal budget van 13 miljoen euro voorzien voor het versterken van de handelskernen. “De administratie heeft tot vandaag slechts de helft van dat bedrag toegewezen. Minister Muyters antwoordt nu op een schriftelijke vraag dat hij nu de rest van de middelen toewijst”, vertelt Parys.

1,75 miljoen euro Vlaams geld voor handelskernversterking en 3,5 miljoen Europees geld

Het Vlaams project handelskernversterking is een drietrapsraket. Het eerste luik bestaat uit kernversterkende maatregelen die Vlaamse steden en gemeenten zelf konden suggereren. 74 steden en gemeenten kregen in het verleden tot 70.000 euro.

“Nu maakt minister Muyters de laatste 1,2 miljoen euro vrij. 24 steden, gemeenten en lokale handelaarsverenigingen krijgen zo een bedrag dat deze keer kan oplopen tot meer dan 200.000 euro. Dat komt bovenop een financiering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van 3,5 miljoen euro”, zegt Parys.

Daarmee werven gemeenten bijvoorbeeld centrummanagers aan, werken ze een “pop-up-strategie” uit, startten ze een zogenaamd incubatordorp – een locatie waar verschillende leegstaande panden op korte afstand van elkaar worden ingevuld door (startende) innovatieve handelaars – of organiseren ze een wedstrijd waarbij een handelspand kan gewonnen worden. Verder lanceren de lokale besturen promotiecampagnes en cadeaucheques, werken ze detailhandelsvisies uit en financieren ze de heraanleg van publieke ruimtes.

Renovatie handelspanden: 3,2 miljoen euro beschikbaar
Het tweede luik bestaat uit geld voor om handelspanden te renoveren. Gemeenten kunnen hiervoor projecten indienen en de Vlaamse overheid financiert het project mee indien het wordt goedgekeurd. Volgende steden kregen een subsidie om hun handelspanden aan te pakken:

Leuven: 104.750 euro
Wetteren: 106.800 euro
Lokeren: 60.000 euro
Genk: 183.500 euro
Houthalen-Helchteren: 78.500 euro
Tongeren: 100.000 euro
Sint-Niklaas: 61.500 euro
Hamme: 23.657 euro
Ninove: 200.000 euro
Veurne: 33.500 euro
Gent: 300.000 euro
Overijse: 37.350 euro

“Nu is er nog 3.210.443 euro niet toegewezen van de middelen voorzien voor dit luik. Het Agentschap Ondernemen zal een nieuwe oproep kunnen lanceren om deze middelen toe te wijzen”, weet Parys.

Aankoop van handelspanden door lokale besturen: 2,3 miljoen euro voorzien
Zes gemeenten hebben tot bijna een half miljoen euro gekregen voor de aanschaf van handelspanden. Het gaat om Puurs, As, Hamont-Achel, Harelbeke, Beringen en Mechelen. “Er is nog 2.329.099 euro beschikbaar voor de aankoop van handelspanden door lokale besturen. Daarvoor kunnen projectaanvragen worden ingediend tot het budget uitgeput is”, besluit Parys.