...

Allochtonen zonder diploma bij politie is onhaalbaar en ondoordacht

politie1Allochtonen zonder diploma bij politie is onhaalbaar en ondoordacht

“Het Open Vld-voorstel om allochtonen zonder diploma en met onvoldoende taalkennis bij de politie aan de slag te laten gaan, is je reinste onzin. Het voorstel is onhaalbaar en ondoordacht”, zegt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote. Een light regime voor de aanwerving van allochtonen komt neer op schending van het gelijkheidsbeginsel en de uitholling van het beroep.

“Het is ondenkbaar dat de politie iemand zonder diploma of kennis van het Nederlands zou aanwerven”, zegt Degroote. “Gewoon om zijn integratie te bespoedigen. Niet alleen te gek voor woorden, ook een fout signaal aan allochtonen die nu al bij de politie werken.”

Rijden zonder rijbewijs
Het N-VA-Kamerlid ziet een aantal onoverkomelijke bezwaren. Eerste vereiste om bij de politie aan de slag te kunnen gaan, is de Belgische nationaliteit. Dan geldt ook de grondwettelijke gelijkheid van alle burgers. “Door allochtone Belgen vrij te stellen van wettelijke voorwaarden, worden de rechten van autochtone Belgen geschonden”, zegt Degroote. “Zij kunnen pas deelnemen aan selectieproeven wanneer ze daadwerkelijk een diploma in handen hebben. Allochtone politiemensen hebben toch ook een rijbewijs nodig om met de patrouillewagen te rijden?”

Geen selectieprocedure ‘light’
Voor elke job bij de overheid gelden strikte beroepskwalificaties. Ook voor politieberoepen. Zonder bepaalde basisvereisten en specifieke competenties kunnen politiemensen hun job niet uitvoeren. Goede kennis van een van de landstalen is daar een van. “Voor een proces-verbaal is taalkennis een noodzakelijke voorwaarde”, zegt Degroote. “Taalfouten kunnen leiden tot procedurefouten.”

Ook een diploma als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de selectieproeven is essentieel. Dat is een garantie voor een bepaalde basiskennis. Wie die basiskennis niet heeft, riskeert de selectieprocedure niet eens te overleven. De selectieprocedure aanpassen tot een soort selectieprocedure ‘light’ voor allochtonen zou opnieuw een schending van het gelijkheidsbeginsel betekenen en een uitholling van het beroep. In Nederland, Frankrijk en Duitsland bestaan specifieke diplomavereisten voor de toegang tot het beroep.