Nog eens 2500 plaatsen bij voor opvang asielzoekers

Theo FranckenNog eens 2500 plaatsen bij voor opvang asielzoekers. Defensie zal mee instaan voor opvang asielzoekers.

BRUSSEL 30/10/2015 – De Ministerraad heeft vandaag een pakket maatregelen goedgekeurd die de opvang van asielzoekers moet verzekeren. Zo komen er 2.500 plaatsen bij via traditionele partners en Fedasil. Daarnaast werd vandaag een principieel akkoord bereikt met betrekking tot de inzet van Defensie bij ondersteuning van de opvang van asielzoekers. Op zeer korte termijn zal Defensie nieuwe operationele plaatsen aanbieden. Daarnaast wordt aan Defensie gevraagd om naast het creëren van nieuwe tijdelijke capaciteit ook ondersteuning te bieden bij de opbouw en de uitbating van deze sites in de opstartfase.

We worden geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds W0II. Sinds augustus creëerde Fedasil 3.000 à 4.000 extra plaatsen per maand. De voorbije weken konden we telkens net genoeg plaatsen creëren, maar de limiet is bereikt. Met de winter voor de deur en de sluiting van verschillende tijdelijke sites wordt de nood aan extra opvangplaatsen hoogdringend.

Locaties

Om de opvang van asielzoekers te garanderen zal Fedasil met zijn partners nieuwe sites openen op acht locaties: Bredene (330), Dendermonde (144), Diksmuide (235), Jalhay (550), Kelmis (200), Lubbeek (300), Spa (400) en Zwijndrecht (300). In totaal goed voor zo’n 2500 bijkomende plaatsen. De sites Bredene, Jalhay en Spa zijn tijdelijke locaties en vangen de sluiting van andere niet- wintervaste sites op.

Defensie ingeschakeld

Defensie wordt ingeschakeld om nieuwe plaatsen te creëren en personeel in te zetten als tijdelijke ondersteuning aan Fedasil. Het personeel van defensie zal de nieuwe locaties de eerste weken uitbaten, in afwachting van de rekrutering van voldoende personeel bij de traditionele opvangpartners. Nadien nemen de opvangpartners de uitbating over van defensie.

Quote staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met administratieve vereenvoudiging, Theo Francken (N-VA):

“Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Mijn diensten werken dag en nacht om aan elke asielzoeker een dak boven het hoofd te bieden. Tot dusver is dat telkens gelukt maar door de aanhoudende instroom en de sluiting van tijdelijke sites is de limiet bereikt, daarom heb ik met hoogdringendheid de inzet van Defensie gevraagd. We zijn erg dankbaar dat we in deze tijden van humanitaire asielcrisis op Defensie kunnen rekenen.”

Quote minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput (N-VA):

“Dit land is in crisis. En in tijden van crisis moet een land beroep kunnen doen op haar Defensie. Ik heb daarom aan mijn departement gevraagd alles in het werk te stellen om op korte termijn nog tijdelijk extra opvangplaatsen te creëren. Defensie zal daarbij ook de nodige manschappen en materiaal leveren om alles op te bouwen en op te starten. Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden waarin we aan de samenleving tonen dat in tijden van nood er op Defensie kan gerekend worden.”