N-VA betreurt uitspraken schepen Coddens over VOKA

vokaN-VA betreurt uitspraken schepen Coddens over VOKA

Vandaag doet schepen van werk en OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) in de pers een aantal opmerkelijke uitspraken. De bekendmaking gisteren door VOKA van de Arbeidsmarktbevraging 2015 betreffende de Gentse havenbedrijven brengt de schepen ertoe te stellen dat VOKA werkzoekenden stigmatiseert. De Gentse N-VA betreurt deze uitspraken en is het er absoluut mee oneens.

Blijkbaar is het niet langer gepermitteerd voor de Gentse ondernemerswereld om bepaalde pijnpunten – in concreto een gebrek aan arbeidsattitude bij sommige doelgroepen – op de arbeidsmarkt te signaleren. Voor N-VA is dit onzin: bedrijven hebben recht op gemotiveerde en competente werknemers. En ondernemers die problemen signaleren, nemen hun verantwoordelijkheid op. Een overheid moet dergelijke signalen ernstig nemen.

Gemeenteraadslid Gert Robert: “Ik vraag me af of de uitspraken van de schepen gedaan werden namens het voltallige college. Dat de liberale coalitiepartner OpenVLD hier achter staat, kan ik me moeilijk voorstellen. Op de komende gemeenteraad zal ik hier zeker over interpelleren. Ik roep het stadsbestuur tegelijk op om in overleg met VOKA en de Gentse havenbedrijven op zoek te gaan naar oplossingen.”

“Dat schepen Coddens de studie in kwestie aangrijpt voor een aanval op VOKA en de Gentse bedrijfswereld is overigens moeilijk te vatten. De Arbeidsmarktbevraging is immers een genuanceerd en zelfs positief verhaal: zo worden er heel wat jobs in het vooruitzicht gesteld en blijft er bij de bedrijven heel wat plaats voor ongeschoolde of laaggeschoolde werkzoekenden (gewenst opleidingsniveau = 64% BSO/TSO). Ook biedt VOKA aan om mee bestaande stagesystemen beter uit te bouwen.” Aldus gemeenteraadslid Gert Robert