Europese Commissie bekijkt overname van Base door Telenet

telenetDe Europese Commissie zal de overname van Base door Telenet in nauwe samenwerking met de Belgische Mededingingsautoriteit onderzoeken. Dat heeft vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters afgesproken met de Europese Commissie, nadat hij bezorgdheden naar aanleiding van de overname had aangekaart.

“Zowel Telenet als Base zijn twee belangrijke spelers op de Belgische telecommarkt. Het is aan de Mededingingsautoriteit om eventuele marktverstoring te detecteren, waar mogelijk te remediëren of, als dit niet mogelijk is, de concentratie ontoelaatbaar te verklaren. Het is heel belangrijk dat ze hiervoor samenwerken met de Europese Commissie, conform de Europese regels voor mededinging”, benadrukt Minister van Economie Kris Peeters.

In april van dit jaar kondigde Liberty Global aan dat haar Belgische dochteronderneming, Telenet Group Holding NV, een definitief akkoord had bereikt over de overname van Base Company N.V. Overnames van een dergelijke omvang worden pas definitief nadat de nationale of Europese mededingingsautoriteit ze heeft goedgekeurd.

Aangezien Telenet en Base twee belangrijke spelers zijn op de Belgische telecommarkt, is waakzaamheid geboden voor de gevolgen van deze overname voor de Belgische telecomsector. Minister van Economie Kris Peeters heeft om die reden de Europese Commissie een nauwe samenwerking met de Belgische Mededingingsautoriteit gevraagd. Die samenwerking wordt nu concreet. Het BIPT zal eveneens geraadpleegd worden als kenniscentrum voor de Belgische telecommarkt.

De Europese Commissie zal de implicaties van de overname dus onderzoeken samen met de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze laatste zal met haar kennis van de Belgische markt en de ervaringen met dossiers uit het verleden de Europese Commissie bijstaan in het onderzoek. Hierdoor zijn er afdoende garanties dat er bij het onderzoek rekening gehouden zal worden met de omstandigheden die eigen zijn aan de Belgische telecommarkt.

“De Belgische Mededingingsautoriteit zal nu als autonome instelling meewerken aan het onderzoek. De Mededingingsautoriteit heeft hier veel ervaring mee, is goed vertrouwd met de betrokken sectoren, en kan zo mee tot een oordeel komen. Als bevoegd Minister voor Economie zal ik dit van nabij opvolgen,“ aldus Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters.

“Een concurrentiële markt is in het belang van de burger. Concurrentiële prijzen en een eerlijke concurrentie zijn essentiële elementen van een goede marktwerking”, aldus nog Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters.